Ειδήσεις

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης σε θέματα τουρισμού

Τη διεξαγωγή δύο προγραμμάτων που αφορούν σε δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού αναλαμβάνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Τουρισμού.

Πρόκειται για τα επιδοτούμενα προγράμματα "Στέλεχος διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων" και "Υπεύθυνος εστιατορικών και συναφών μονάδων".

Η δράση απευθύνεται σε 50 εκπαιδευομένους (25 από το κάθε πρόγραμμα) από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης µε στόχο την κατάρτιση ή/και επανακατάρτισή τους σε αντικείμενα κατάρτισης/ ειδικότητες σχετικές µε θέματα του τουρισμού.

Το πρόγραμμα προσφέρει 6 ευρώ μεικτά για κάθε ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο.

Κάθε πρόγραμμα διαρκεί 120 διδακτικές ώρες. Οι 96 ώρες θα υλοποιηθούν στις πιστοποιημένες δομές του ΚΕΚ-Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου και οι 24 ώρες θα υλοποιηθούν με τη μορφή πρακτικής άσκησης.

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Για το πρόγραμμα " Στέλεχος διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων" δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι, εποχικά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες, απόφοιτοι ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ και Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων

2. Για το πρόγραμμα "Υπεύθυνος εστιατορικών και συναφών μονάδων" δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι, εποχικά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ.

Τα προγράμματα  έχουν ως στόχο την:

• επαγγελματική ενίσχυση των καταρτιζομένων

• σύνδεση-συνάφεια με τις τάσεις και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας

• οικοδόμηση βιωματικής γνώσης και εμπειρίας σχετικής με τα επαγγελματικά καθήκοντα, τους ρόλους και τις δραστηριότητες

• αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού στη βάση της διά βίου μάθησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο καθένα από τα προγράμματα είναι:

1. Επαγγελματική εμπειρία/προϋπηρεσία

2. Εκπαιδευτικό επίπεδο

3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Οικογενειακή κατάσταση

5. Πιστοποιητικό, εάν ανήκει σε ευαίσθητη κοινωνική ομάδα

6. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας

7. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

Τα δύο προγράμματα κατακυρώθηκαν στο ΚΕΚ-Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου με την υπ' αριθμόν 21356/14-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΓΗΙΟΟ-9ΟΧ) κατακυρωτική Υπουργική Απόφαση, μετά από τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, όπως αυτός προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του υπουργείου Τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα Κ.Ε.Κ-Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, τηλ. 2810-302731 & 302730, κ. Δήμητρα Αργυράκη,  email: argiraki@katartisi.gr, φαξ 2810-227189, info@katartisi.gr), από τις 09:00 έως 15:00).

Αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Σχόλια