Ειδήσεις

"Όχι άλλη καθυστέρηση στο δρόμο Ηρακλείου-Μεσαράς"

Να μην υπάρξει καμία άλλη καθυστέρηση, να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της τελευταίας σύμβασης άμεσα και να ξεκινήσουν οι τελευταίες εργασίες για το δρόμο "Ηράκλειο-Μεσαρά" ζητά ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη.

Όπως αναφέρει ο βουλευτής Ηρακλείου, με την απόφαση με Α.Π. Δ.Ο.Υ./1219 «Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρας-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)", προϋπολογισμού: 47.000.000,00 €» και «Τροποποίηση της υπ' αριθ. Δ1/ο/1437/29.04.2014 Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 47.000.000,00€ για την επιχορήγηση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για τη δημοπράτηση του έργου "Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρας-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)"», ο οδικός άξονας "Ηράκλειο-Μεσαρά" ουσιαστικά βαίνει προς ολοκλήρωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Αυγενάκη, με βάση τη διαδικασία η σύμβαση θα ελεγχθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο - λόγω του μεγάλου οικονομικού αντικειμένου - κι αφού εγκριθεί και υπογραφεί θα ξεκινήσει ο εργολάβος. Αξίζει να σημειωθεί, όπως αναφέρει ο βουλευτής, ότι για την εργολαβία που προκηρύχθηκε ώστε να τελειώσει ο δρόμος της Μεσαράς προβλέπονται:

-η κατασκευή της γέφυρας Πανασσού συνολικού μήκους 220 μέτρων

-ο κόμβος Πανασσού-Γέργερης, η ολοκλήρωση του στομίου της σήραγγας Αγίας Βαρβάρας (σήμερα έχει τελειώσει το τούνελ αλλά δεν υπάρχει έξοδος)

-η αποκατάσταση των πρανών στο Β-14 και όπου αλλού υπάρχει κατολίσθηση

-η κατασκευή όλων των έργων που έχουν απομείνει.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Αυγενάκης, «το δεύτερο κομμάτι "Απομαρμά-Αγ. Δέκα" είναι έτοιμο -8 χιλιόμετρα- είναι ολοκληρωμένο και αναζητά τρόπους ο ΟΑΚ να το δώσει σε τοπική κυκλοφορία. Οι κατολισθήσεις και τα προβλήματα που υπήρξαν στο τμήμα "Αγ. Βαρβάρα-Απομαρμά" καθυστέρησαν όλο το δρόμο, το συνολικό κόστος του οποίου μέχρι σήμερα είναι 120 εκατ. Το έργο επαναπροκηρύχθηκε ως νέο έργο με αποτέλεσμα αν απορριφθεί η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων».

Ο Μεσαρίτης βουλευτής υπογραμμίζει ακόμη ότι «είναι σημαντικό να μην υπάρξει καμία άλλη καθυστέρηση στο εν λόγω έργο, διότι πρόκειται για ένα έργο πνοής, που το περιμένουν εδώ και δεκαετίες οι κάτοικοι του Νότου και της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς, δυστυχώς με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις», και ερωτά τον αρμόδιο υπουργό πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της σύμβασης, πότε αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή των τελευταίων έργων για την ολοκλήρωση του έργου, ποιο το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου και πότε αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα "Απομαρμά-Αγ. Δέκα".

Σχόλια