Ειδήσεις

Διάλεξη για τη μελέτη της αστικοποίησης στην αρχαία Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ προσκαλεί στη διάλεξη του εντεταλμένου ερευνητή Ν. Παπαδόπουλου, με θέμα "Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών Γεωπληροφορικής για τη μελέτη της αστικοποίησης στην αρχαία Ελλάδα", που θα γίνει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, και ώρα 19.00, στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου, στη Νικηφόρου Φωκά 130, στο Ρέθυμνο.

Η διάλεξη εστιάζει στη μελέτη της αστικοποίησης στην Αρχαία Ελλάδα μέσω της συνδυαστικής εφαρμογής δορυφορικών και επίγειων μεθόδων τηλεπισκόπισης και χωρικών αναλύσεων με συστήματα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με στόχο την κατανόηση και ανακατασκευή της πολύπλοκης ιστορίας και ανάπτυξης των αρχαιοελληνικών αστικών κέντρων. Η προσέγγιση του προβλήματος θα γίνει μέσω ψηφιακών εφαρμογών για τον εντοπισμό προτύπων στο δομημένο αστικό περιβάλλον, τη χαρτογράφηση επιφανειακών και υπεδάφειων αρχαιολογικών καταλοίπων μέσω μη καταστροφικών μεθόδων και τη δημιουργία θεματικών χαρτών του αστικού περιβάλλοντος.

Απώτερος στόχος του προγράμματος αποτελεί από τη μία η ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογικών εξελίξεων σε μία διεπιστημονική πλατφόρμα στο πλαίσιο της αρχαιολογικής πρακτικής στη Μεσόγειο και από την άλλη η ανάλυση και ερμηνεία νέων αρχαιολογικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, προσφέροντας μια εντελώς νέα προοπτική για την ελληνική αστικοποίηση, καθώς και να λειτουργήσουν ως πρότυπο για μελλοντικά αρχαιολογικά προγράμματα στην περιοχή της Μεσογείου.

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος AncientCity της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση".

Σχόλια