Ειδήσεις

"Κλείνουν" το λιμενοβραχίονα λόγω των ζημιών που έχει υπσοτεί

Η "λεωφόρος by-pass" του Ηρακλείου, ο λιμενοβραχίονας στην επέκταση του Κούλε, που φιλοξενεί χιλιάδες Ηρακλειώτες που κάνουν τον περίπατο τους, πλέον είναι... επικίνδυνη!

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων εβδομάδων, προκάλεσεαν ρηγματώσεις τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο προστατευτικό κρηπίδωμα, γεγονός που οδήγησε το λιμεναρχείο στην έκδοση απόφασης με την οποία περιορίζεται η κυκλοφορία των πεζών στον λιμενοβραχίονα μόνο στις ώρες της ημέρας και μάλιστα όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να προστατευθούν οι Ηρακλειώτες, ωστόσο είναι προφανές ότι θα πρέπει ταχύτατα να ξεκινήσουν οι προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών και "θωράκισης" της... δημοφιλούς διαδρομής, διότι πλέον υπάρχει σοβαρό ζήτημα ασφαλείας.

Στο απόφαση αναφέρεται ως σκεπτικό το τό "γεγονός ότι στην περιοχή του Βόρειου Λιμενοβραχίονα του Λιμένα Ηρακλείου παρουσιάστηκαν εκτεταμένες φθορές και ρηγματώσεις του οδοστρώματος και στην ανωδομή του κρηπιδώματος  μετά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων".

Για το λόγο αυτό ο κεντρικός λιμενάρχης πλοίαρχος Λ.Σ. κ. Κούρκουλος, αποφάσισε τα εξής:

1.      Απαγορεύουμε την είσοδο και κυκλοφορία ατόμων σε όλο το μήκος και πλάτος του Βόρειου Λιμενοβραχίονα του Λιμένα Ηρακλείου, μετά τη δύση του ηλίου.

2.      Εφεξής πεζή κυκλοφορία στο Βόρειο Λιμενοβραχίονα είναι δυνατή μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και με αποκλειστική ευθύνη των περιπατητών.

3.      Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α' 261) περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει.

4.      Ο Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε. παρακαλείται να μεριμνήσει για την κατασκευή και τοποθέτηση στην είσοδο του λιμενοβραχίονα σχετικών απαγορευτικών πινακίδων, καθώς και για την κατάλληλη σήμανση των σημείων που έχουν υποστεί φθορές.

Σχόλια