Ειδήσεις

Φοιτητικό επίδομα: Τι αλλάζει, ποιοι το δικαιούνται

Ενώ ανακοινώθηκε ότι γίνονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα των 1.000 ευρώ, αυτό θα καθυστερήσει πολύ περισσότερο να φτάσει στους δικαιούχους, καθώς οι γραμματείες ζητούν το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2015 από τους φοιτητές.  Όμως η εφαρμογή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δεν άνοιξε την 1η Φεβρουαρίου όπως είχε ανακοινωθεί, έτσι οι φοιτητές δεν μπορούν να ξέρουν πότε θα έχουν και το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2015 ( οικονομικό έτος 2014) στα χέρια τους για να προχωρήσουν στην αίτηση.

Τα 1000 ευρώ που θα αποτελούσαν ''βάλσαμο'' στην κατάσταση των φοιτητών λόγων των οικονομικών δυσκολιών, απομακρύνονται από την τσέπη τους, τουλάχιστον μέχρι να μπορέσουν να υποβάλλουν τις φετινές φορολογικές τους δηλώσεις.

Αλαλλούμ στις γραμματείες

Στο μεταξύ εκτατοντάδες φοιτητές έσπευσαν σήμερα στις γραμματείες των σχολών τους για να πάρουν πληροφορίες σχετικά με το φοιτητικό επίδομα των 1000 ευρώ όπου έκπληκτοι ενημερώθηκαν πως για να υποβάλλουν την  αίτηση, θα πρέπει να καταθέσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2015 κάτι όμως αδύνατο προς το παρόν.

Χωρίς προθεσμία οι αιτήσεις

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, με το χαρακτηρισμό εξαιρετικά επείγον, δεν τίθεται προθεσμίας για την κατάθεση της σχετικής αίτησης και ως εκ τούτου οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του. Οι αιτούντες προσκομίζουν απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρο εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους για τα εισοδήματα του έτους 2014.

Πόσα μαθήματα πρέπει να έχουν περάσει

Όσον αφορά τον αριθμό των μαθημάτων που θα πρέπει να έχουν περάσει οι φοιτητές σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου το πιστοποιητικό που χορηγεί η Σχολή ή το Τμήμα φοίτησης βεβαιώνει ότι ο φοιτητής έχει περάσει επιτυχώς στις εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (δηλαδή στις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους) αριθμό μαθημάτων ( και όχι διδακτικών μονάδων) ο οποίος είναι ίσος τουλάχιστον με το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, όπως αυτά ορίζονται από το πρόγραμμα ή ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της κάθε Σχολής ή Τμήματος ( υποχρεωτικά ή επιλογής). Τούτο σημαίνει ότι εάν, λχ τα προβλεπόμενα μαθήματα του προηγούμενου από το τρέχον έτος φοίτησης ακαδημαϊκού έτους είναι 12, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τα μισά, δηλαδή τα έξι, ακόμα και αν αυτά δεν ανήκουν ΜΟΝΟ στο πρόγραμμα σπουδών  του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, αλλά και σε παρελθόντα ή και επόμενα του τρέχοντος έτους φοίτησης εξάμηνα. Εάν το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μονό αριθμό μαθημάτων , το μισό του συνολικού αριθμού μαθημάτων στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο (πχ ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων:15, απαιτούμενος αριθμός για την παροχή επιδόματος: 8).

Τι αλλάζει στα δικαιολογητικά

Με νέα κοινή απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών τροποιείται η Υπ αριθ. 2/19525/0026/21.2.2013 κοινή απόφαση μας (Β΄ 393) και αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο (10) δικαιολογητικό της ενότητας Β του αρθ. 2 αυτής, ως εξής:

Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004.

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο». Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται και ισχύει για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής ή έχουν μεν συναφθεί προγενέστερα πλην όμως δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Λευτέρης Κουμαντάκης

Σχόλια