Ειδήσεις

Δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου

Το νομικό πρόσωπο του Δήμου Πλατανιά, βασικοί σκοποί του οποίου είναι η κοινωνική πολιτική και η πρόνοια, όπως και η ανάπτυξη του υγιούς αθλητισμού, σε συνεργασία με το Δήμο, προτίθεται στο επόμενο διάστημα να υλοποιήσει δράσεις κοινωνικού περιεχομένου.

Μία από τις σχεδιαζόμενες δράσεις είναι η εμπέδωση του εθελοντισμού και η λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Η δράση αυτή, βέβαια, θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μόνο με τη συνεργασία φορέων και ανθρώπων.

Για το σκοπό αυτό έχει ζητήσει τη συνεργασία φορέων και ανθρώπων της εκπαίδευσης.

Επίσης ο δήμος καλεί κάθε ενεργό ή συνταξιούχο εκπαιδευτικό να συμβάλλει με όποιο τρόπο μπορεί στην παραπάνω προσπάθεια.

Πληροφορίες: Χριστίνα Φωτεινάκη, τηλέφωνο: 2821/340.021.

Σχόλια