Ειδήσεις

Καινοτόμες κοινωνικές υπηρεσίες από το Δήμο Κισσάμου

Την αξιοποίηση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας καθώς και την ανάπτυξη "Φακέλου Υγείας Δημότη" προωθεί ο Δήμος Κισσάμου στο πλαίσιο του έργου "Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας", η σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπογράφηκε από το δήμαρχο Κισσάμου κ. Θεόδωρο Σταθάκη.

Το εν λόγω έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση, έχει προϋπολογισμό υλοποίησης - μετά τη διενέργεια του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά - 263.158,5 €, ενώ δικαιούχος της πράξης, εκτός από το Δήμο Κισσάμου (ο οποίος είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου) είναι και ο Δήμος Πλατανιά.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου συνάντηση εργασίας μεταξύ των εκπροσώπων των Δήμων Κισσάμου και Πλατανιά - και πιο συγκεκριμένα του δημάρχου Κισσάμου κ. Θ. Σταθάκη, του αντιδημάρχου Δ. Πλατανιά κ. Ν. Δασκαλάκη, της αντιδημάρχου κ.. Στ. Βαρουχάκη, του ειδικού συμβούλου του Δήμου Κισσάμου κ. Γ. Κουρή και υπηρεσιακών στελεχών - με τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας Space Hellas, με τους οποίους συζήτησαν τις φάσεις υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα του έργου.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πρόνοιας, το οποίο με τη χρήση νέων καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας, πρόληψης και αγωγής υγείας στους δημότες των δήμων Κισσάμου και Πλατανιά, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω των προγραμμάτων "Βοήθεια στο Σπίτι" που ήδη λειτουργούν σε κάθε Δήμο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου:

1. Θα δημιουργηθεί εφαρμογή "Φάκελου Φροντίδας Δημότη" για τη συλλογή και αποθήκευση των ιατρικών δεδομένων.  

2. Θα αναπτυχθούν δύο Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής (ένα σε Κίσσαμο και ένα σε Πλατανιά) τα οποία θα εξοπλιστούν με ηλεκτρονικό υπολογιστή και συσκευές ιατρικών μετρήσεων δίνοντας τη δυνατότητα προληπτικών μετρήσεων φυσιολογικών ιατρικών παραμέτρων σε δημότες.

3. Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες κατ' οίκον παρακολούθησης και φροντίδας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση φυσιολογικών παραμέτρων υγείας (vital signs) ηλικιωμένων και ΑμεΑ (πίεση, παλμούς, θερμοκρασία, κ.λπ.), με χρήση ειδικών συσκευών και σύγχρονων δικτύων. Η υπηρεσία αυτή έρχεται να ενδυναμώσει τις υφιστάμενες δομές της υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης του Δήμου και θα επιτρέψει την από απόσταση υποστήριξη των δημοτών.

4. Θα αναπτυχθεί υποσύστημα "Καταγραφής και συλλογής ιατρικών δεδομένων", για κινητές συσκευές των στελεχών του "Βοήθεια στο Σπίτι". Τα στελέχη θα εξοπλιστούν με φορητό εξοπλισμό (PDA's, Smartphone ή Laptop), ειδικευμένη εφαρμογή και φορητές ιατρικές συσκευές και θα καταγράφουν παραμέτρους υγείας συμμετεχόντων στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι", στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί μόνιμος ειδικός ιατρικός εξοπλισμός τηλεμετρίας.

5. Θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας & Πρόνοιας, μέσω της οποίας θα προσφέρονται υπηρεσίες ενημέρωσης και κατάρτισης του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών καθώς και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας σε θέματα φροντίδας ειδικών ομάδων πληθυσμού.

Σχόλια