Ειδήσεις

Αρχίζουν οι εγγραφές στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Κισσάμου

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, ο Δήμος Κισσάμου και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) πρόκειται να θέσουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Κισσάμου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου, με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας, στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

* Οικονομία - Επιχειρηματικότητα,

* Ποιότητα Ζωής - Περιβάλλον,

* Νέες Τεχνολογίες,

* Γλώσσα και Επικοινωνία,

* Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις,

* Πολιτισμός και Τέχνη

* Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.

Μεταξύ των προγραμμάτων για τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κισσάμου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής:

1. Αγροτική Επιχειρηματικότητα - Marketing Αγροτικών προϊόντων | 25 ώρες

2. Βιολογικά προϊόντα: Παραγωγή - Πιστοποίηση - Διάθεση | 25 ώρες

3. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι | 25 ώρες

4. Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής | 25 ώρες

5. Επεξεργασία κειμένου - Διαδίκτυο | 25 ώρες

6. Υπολογιστικά φύλλα - παρουσιάσεις | 25 ώρες

7. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) | 25 ώρες

8. Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) | 25 ώρες

9. Ρώσικα για τον Τουρισμό | 25 ώρες

10. Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία | 25 ώρες

11. Φωτογραφία | 25 ώρες

12. Εργαστήρι μουσικής | 50 ώρες

13. Μετανάστες-Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή | 25 ώρες

14. Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών | 25 ώρες

15. Προληπτική ιατρική για την τρίτη ηλικία | 25 ώρες.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και παρέχονται δωρεάν ενώ για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (παραλαμβάνεται από το Δημαρχείο Κισσάμου) και η φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για την ένταξη στα προγράμματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, από τις 10:00 - 13:00, στο Δημαρχείο Κισσάμου (α' όροφος, γραφείο δημάρχου).

Περισσότερες πληροφορίες:

• Τηλέφωνο: 28223-40200

• Email: kissamospress@gmail.com

Σχόλια