Ειδήσεις

250.000 ευρώ στην Κρήτη για τις γέφυρες της ΜΟΜΑ

Ενώ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την ενεργοποίηση των Μικτών Ομάδων Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως του Στρατού, τις περίφημες ΜΟΜΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. ξεκινά την επιθεώρηση και αναβάθμιση 1.200 γεφυρών σε 35 νομούς της Ελλάδας, οι οποίες στην πλειονότητά τους είχαν κατασκευαστεί από τα κλιμάκια του στρατού.

Οι μελέτες, με αθροιστικό προϋπολογισμό προκήρυξης 1,1 εκατ. ευρώ, αφορούν τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Ρόδου (275.000 ευρώ), Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (409.000 ευρώ), Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης (253.000 ευρώ) και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Πελοποννήσου (246.000 ευρώ).

Σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού, το τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνει:

- Την αποτύπωση, επιθεώρηση καταγραφή-κωδικοποίηση γεφυρών και τεχνικών

- Την αξιολόγηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειας των γεφυρών, βάσει ευρημάτων της οπτικής επιθεώρησης και των αποτελεσμάτων των απαιτούμενων ελέγχων

- Την τεχνική περιγραφή, προμέτρηση και προϋπολογισμό των απαιτούμενων επισκευών, φθορών και της λειτουργικής αναβάθμισης των υφισταμένων γεφυρών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ελλάδας.

Συνολικά, προβλέπεται η συστηματική αποτύπωση και επιθεώρηση των γεφυρών που βρίσκονται σε μήκους περίπου 3.000 χλμ. εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ανά περιοχή μελέτης, και συνολικά περίπου 1.200 γεφυρών και τεχνικών.

Σχόλια