Ειδήσεις

Επαναλειτουργεί η Γραμμή Στήριξης της ΟΕΒΕΝΗ

Η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η., σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, προχώρησε στη συνέχιση της λειτουργίας της γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης και στην επαναπροώθησή της. Βασικός σκοπός της γραμμής, όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, είναι, με βάση τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, να υποστηριχθούν σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο τα μέλη της Ομοσπονδίας, οι οικογένειές τους και η τοπική κοινωνία γενικότερα.

Η γραμμή λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, στον αριθμό 2810390708, από 10:00-14:00. Η κλήση έχει απλή αστική χρέωση από σταθερά και κινητά τηλέφωνα. Στελεχώνεται από ψυχολόγο και όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες είναι απόρρητες και δεν καταγράφονται.

Οι δράσεις που παρέχονται:

1. Συμβουλευτική σε θέματα άγχους που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και γενικότερα.

2. Ψυχολογική στήριξη των μελών της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. και ευρύτερα, σε καταστάσεις κρίσης.

3. Συμβουλευτική και στήριξη γονέων, παιδιών και εφήβων.

4. Παροχή πληροφοριών σε θέματα ψυχοκοινωνικού ενδιαφέροντος.

5. Προγραμματισμός συναντήσεων όπου κρίνεται απαραίτητο.

6. Αρθρογραφία σε ειδικό τομέα στην ιστοσελίδα της ΟΕΒΕΝΗ, σχετική με τα προβλήματα που απασχολούν τους ωφελούμενους της γραμμής.

(http://oebenh.gr/index.php/psychological-helpline)

Όπως σημειώνει ο υπεύθυνος ψυχολόγος της Γραμμής Γιάννης Ραμπαλάκος, ψυχολόγος, «η υπάρχουσα κρίση προφανώς παράγει προβλήματα και μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στη διάθεση όλων, ενώ σίγουρα επιδρά στον τρόπο που διαμορφώνονται οι σχέσεις και η λειτουργία της κοινωνίας στο σύνολό της. Σκοπός της Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης της ΟΕΒΕΝΗ είναι να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα, μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της κατάστασής μας προς το λειτουργικότερο και κυρίως προς το αληθινό νόημα των προβλημάτων μας. Η αναγνώριση των συναισθημάτων μας, η επικοινωνία τους και η αποφόρτισή τους είναι απαραίτητη για να ξαναβρούμε τους εαυτούς μας και τις σχέσεις μας, για να αναγνωρίσουμε πάλι τα σημαντικά και να παρακάμψουμε όσα μας δηλητηριάζουν. Η γραμμή υποστήριξης σκοπεύει την ενδυνάμωση των εργασιακά και οικονομικά ανασφαλών και απειλούμενων μελών της ΟΕΒΕΝΗ αλλά και όλων των συμπολιτών μας, καθώς και στη συνοχή της τοπικής κοινωνίας. Το "πώς" θα είμαστε αλληλέγγυοι και αποτελεσματικοί σε δύσκολες συνθήκες μας ενδιαφέρει περισσότερο από το "γιατί" φτάσαμε ως εδώ. Όλοι μας διαθέτουμε δεξιότητες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε το μυαλό μας συνεργάτη και όχι αντίπαλο σε αυτόν τον ανηφορικό δρόμο. Μέσα από γνήσιες ανθρώπινες σχέσεις, την υποστήριξη και την αλληλεπίδραση, θα βρούμε ξανά την ελπίδα και θα αναζητήσουμε τις λύσεις. Μαζί θα δούμε ξανά τις επιλογές μας για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις, γιατί, σε κάθε περίπτωση, μαζί είμαστε πιο δυνατοί».

Σχόλια