Ειδήσεις

Πρόσληψη κτηνιάτρων στο Ηράκλειο

Στην πρόσληψη τριών κτηνιάτρων ΕΛ.Γ.Α. θα προχωρήσει άμεσα ο ΕΛΓΑ για το υποκατάστημα του Ηρακλείου.

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν μεταφορικό μέσο για τη μετάβασή τους στο χώρο διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών διότι το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών παρουσιάζεται σε απομακρυσμένες δύσβατες περιοχές που δεν καλύπτονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. μέχρι την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Οι προσλαμβανόμενοι θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Σχόλια