Ειδήσεις

Υπεγράφη η επικαιροποιημένη μελέτη για το φράγμα Ασιτών

Τη σύμβαση για την «Ανανέωση και τροποποίηση περιβαλλοντικής μελέτης και τεύχη δημοπράτησης Φράγμα Ασιτών-Πρινιά ν. Ηρακλείου του έργου "Φράγμα Ασιτών-Πρινιά Ηρακλείου"» υπέγραψαν σήμερα ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και οι εκπρόσωποι του γραφείου μελετών "Σύμπραξη: ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών" και "Σ. Χριστόπουλος και Συνεργάτες Ε.Ε. - ΥΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ", που εκπροσωπήθηκε από τους κ. Νίκο Νάσκο και Σπύρο Χριστόπουλο.

Η σύμβαση, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης με προϋπολογισμό μελέτης 93.841 ευρώ, υπογράφηκε στην Περιφέρεια παρουσία του δημάρχου Γόρτυνας Νίκου Σχοιναράκη, του αντιδημάρχου Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη, του γενικού διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης Γιώργου Παπαδάκη, και του προϊσταμένου Τμήματος Περιβάλλοντος Γιώργου Κανδεράκη.

Το αντικείμενο της μελέτης

Το φράγμα Ασιτών-Πρινιά προβλέπεται να κατασκευαστεί στην περιοχή του δήμου Ηρακλείου και θα συγκρατεί τις χειμερινές απορροές του χειμάρρου Βαθιά (κατάντη του οικισμού Πρινιά) και το αποθηκευμένο νερό θα χρησιμοποιείται για άρδευση με δυνατότητα ύδρευσης λόγω της καθαρότητάς του.

Η αρχική τεχνική μελέτη και η περιβαλλοντική μελέτη συντάχθηκαν από το πρώην υπουργείο Γεωργίας. Η τροποποίηση και επικαιροποίηση  της τεχνικής μελέτης έγινε το 2005 από την τότε Περιφέρεια Κρήτης.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης για την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του φράγματος Ασιτών-Πρινιά νομού Ηρακλείου.

Τα στοιχεία του φράγματος

Η χωρητικότητα σε νερό του φράγματος είναι 1.357.070 κυβικά μέτρα και ο ωφέλιμος όγκος νερού 1.200.000 κυβικά μέτρα.

Με την κατασκευή του φράγματος θα αρδεύεται συνολική έκταση 4.500 στρεμμάτων και θα υδρεύονται 445 κάτοικοι.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, λόγω της άρδευσης των καλλιεργειών θα αυξηθεί η αγροτική παραγωγή, αλλά συγχρόνως θα αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά η περιοχή.

Σχόλια