Ειδήσεις

Συνάντηση του ΙΑΚΕ με τον αντιπεριφερειάρχη Ευ. Κουκιαδάκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο πλαίσιο των συναντήσεων και των επαφών του με τους θεσμικούς φορείς της περιοχής συναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη. Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα στο γραφείο του κ. Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες και τους στόχους του Ινστιτούτου και δήλωσε την πρόθεσή του να συμβάλει στην επιτυχία τους.

Όπως και στις συναντήσεις που προηγήθηκαν η Πρόεδρος κ. Ελένη Μαράκη, σχολική Σύμβουλος Π.Ε., παρουσίασε τα μέλη του Συμβουλίου και στη συνέχεια ενημέρωσε τον κ. Αντιπεριφερειάρχη για τους κύριους σκοπούς του Ινστιτούτου. Στη συνέχεια παρουσίασε στοιχεία για το ενδιαφέρον που δείχνουν επιστήμονες και ερευνητές απ' όλη τη χώρα για το 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, το οποίο οργανώνει το  Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, από 24 έως και 26 Απριλίου 2015.

Ο κ. Κουκιαδάκης αναγνώρισε τη σημασία που έχει η πραγματοποίηση ενός τέτοιου Συνεδρίου, όχι μόνο για την εκπαιδευτική και την επιστημονική κοινότητα όλου του νησιού, αλλά και για την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, καθώς θα συγκεντρώσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες και ερευνητές απ' όλη την Ελλάδα, γεγονός που προωθεί τους στόχους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό σημείωσε ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα υποστηρίξει όσο μπορεί τη διοργάνωση του Συνεδρίου και θα συνεισφέρει με μέσα και υποδομές για την επιτυχία του.

Επιπλέον ο αντιπεριφερειάρχης ενδιαφέρθηκε για τα θέματα με τα οποία ασχολείται το Ινστιτούτο και πρότεινε να δημιουργηθεί τομέας προβληματισμού, που θα διερευνά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σημείωσε μάλιστα ότι ήταν πάντα στις προθέσεις του η δημιουργία ενός ομίλου προβληματισμού αυτού του σκοπού και θεωρεί ότι το Ι.Α.Κ.Ε. μπορεί να αποτελέσει το φορέα για την εξυπηρέτησή του, αν υποτεθεί ότι σχετίζεται και με τις ανθρωπιστικές και με τις κοινωνικές επιστήμες. Το Δ.Σ. υποδέχτηκε με ενδιαφέρον αυτή την πρόταση και σημείωσαν ότι ήδη έχει προβλεφθεί στο καταστατικό η λειτουργία γραμματειών ή ομάδων εργασίας με ιδιαίτερο περιεχόμενο και κάτι τέτοιο θα συζητηθεί άμεσα.

Η συνάντηση έκλεισε με την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τη λειτουργία του Ινστιτούτου, ώστε να αναδειχτεί σε ένα σημαντικό θεσμό για την πρόοδο και την ανάπτυξη σε όλη την Κρήτη.

Σχόλια