Ειδήσεις

Υπό αναθεώρηση πιθανή υποβάθμιση ή αξιολόγηση της Ελλάδος

Υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση έθεσε την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας ο οίκος Moody's, ο  οποίος σήμερα τηρεί βαθμολογία Caa1 για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη Moody's, η κίνηση αυτή αντανακλά την υψηλή αβεβαιότητα που κλιμακώθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις μετά της ελληνικής κυβέρνησης και των επίσημων πιστωτών της. Η τελική έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων θα κρίνουν εάν η ελληνική οικονομία υποβαθμιστεί περαιτέρω.

Όπως σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδος και πιστωτών θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για την ικανότητα της χώρα να ανταποκριθεί στις ανάγκες χρηματοδότησης και ρευστότητας, επηρεάζοντας την ικανότητα εξυπηρέτησης των τίτλων που έχει εκδώσει.

Επίσης, για την αναθεώρηση της αξιολόγησης θα ληφθεί υπόψιν η ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της μέσω μιας επέκτασης ή τροποποίησης του τρέχοντος προγράμματος στήριξης, εξέλιξη που πιθανότατα να επιτρέψει και στις ελληνικές τράπεζες να διατηρήσουν την πρόσβασή τους στις πράξεις χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η νέα κυβέρνηση, σύμφωνα με το naftemporiki.gr, στην Ελλάδα έχει καταστήσει σαφή την επιθυμία της να αλλάξει σημαντικά τους όρους του υφιστάμενου προγράμματος στήριξης. Κατά την άποψη της Moody's, υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα ως προς την έκβαση των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν, καθώς και την ικανότητα των δύο πλευρών να καταλήξουν σε συμφωνία, η οποία να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της Ελλάδας.

Σχόλια