Ειδήσεις

Σύσκεψη για το πρόγραμμα υποστήριξης μικρομεσαίων επιχ/σεων

Η πρόοδος του προγράμματος υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης 2007-2013, καθώς και οι προοπτικές συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας) στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 συζητήθηκαν στη σημερινή συνάντηση-σύσκεψη του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ Θωμά Αλγιανάκογλου.

Στη σύσκεψη στην Περιφέρεια συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ-πρόεδρος της Αναπτυξιακής Κρήτης-Επιμελητηρίου Ηρκαλέιου Μανόλης Αλιφιεράκης, ο γενικός διευθυντής του ΕΦΕΠΑΕ Αλέξανδρος Μακρής, η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη, το στέλεχος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου-περιφερειακή σύμβουλος Έφη Κουτεντάκη και στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης.

Σημειώνεται ότι η Αναπτυξιακή Κρήτης είναι ο συνεργάτης του ΕΦΕΠΑΕ στην Κρήτη.

Σχόλια