Ειδήσεις

Αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό του 2013 στο Δήμο Πλατανιά

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές της περιφέρειας Κρήτης από το σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2013. Στα πλαίσια αυτά η δημοτική Αρχή Πλατανιά γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της ποιες περιοχές του δήμου οριοθετούνται ως σεισμόπληκτες, ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες που δικαιούνται στεγαστική συνδρομή για επισκευή ή ανακατασκευή του κτιρίου τους αλλά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Αναλυτικά, ο Δήμος Πλατανιά, με την ανακοίνωσή του, «κάνει γνωστό στους δημότες του που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2013 ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές της περιφέρειας Κρήτης και καθορίζονται οι όροι και οι διατάξεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (ΣΣ) στους πληγέντες, για την αποκατάσταση ή ανακατασκευή των κτιρίων τους. Η σχετική ΚΥΑ με αρθμ ΔΑΦΚ/ΟΙΚ1228/Α325 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3652/31-12-2014.

Για το Δήμο Πλατανιά, οριοθετούνται ως σεισμόπληκτες οι εξής περιοχές:

*Δ.Ε. Βουκολιών: Τ.Κ. Ανώσκελης, Τ.Κ. Βουκολιών, Τ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων

*Δ.Ε. Κολυμβαρίου: Τ.Κ. Βασιλόπουλου, Τ.Κ. Γλώσσης, Τ.Κ. Επισκοπής, Τ.Κ. Καμισιανών,Τ.Κ. Νοχίων

*Δ.Ε. Πλατανιά: Τ.Κ. Βλαχερωνιτίσσης, Τ.Κ. Γερανίου, Τ.Κ. Κοντομαρίου, Τ.Κ. Κυπαρίσσου, Τ.Κ. Μανωλιόπουλου, Τ.Κ. Πλατανιά, Τ.Κ. Σιριλίου

*Δ.Ε. Μουσούρων: Τ.Κ. Αλικιανού, Τ.Κ. Καράνου, Τ.Κ. Ορθουνίου, Τ.Κ. Σέμπρωνα, Τ.Κ. Σκινέ, Τ.Κ. Φουρνέ

Σύμφωνα με την απόφαση, αρμόδια υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων από το σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2013 που έπληξε τις προαναφερόμενες περιοχές της Π.Ε. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης ορίζεται η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τέως Υ.Α.Σ.).

Ορίζεται προθεσμία ενός (1) έτους, από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης, για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία:

α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του.

Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτίσματος.

β) για τη χορήγηση Σ.Σ. για την επισκευή του κτίσματος χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται και η ταυτόχρονη υποβολή πλήρους φακέλου μελέτης επισκευής προκειμένου να εκδοθεί άδεια επισκευής.

Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται σε απόφαση υπουργού Υ.ΜΕ.Δ.

Επίσης, για τη χορήγηση Σ.Σ. για την ανακατασκευή κτιρίου στην περίπτωση που μετά τον επανέλεγχο (δευτεροβάθμιο έλεγχο) του κτιρίου έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση για τον καθορισμό της Σ.Σ. που δικαιούται, εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή του Πρωτοκόλλου.

Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται σε απόφαση υπουργού Υ.ΜΕ.Δ.

Η Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται από 80 % δωρεάν κρατική αρωγή που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία και από 20% άτοκο δάνειο που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και για το ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται Στεγαστική Συνδρομή για επισκευή ή ανακατασκευή του κτιρίου τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς και στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (πρώην ΥΑΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και στο ιστότοπο του Δήμου Πλατανιά, και στο τηλεφωνικό κέντρο 2108704700.

Επίσης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πλατανιά στο τηλέφωνο 2821341011».

Σχόλια