Ειδήσεις

Οικονομική "ανάσα" για χιλιάδες πολίτες στα Χανιά

Ούτε ένα ευρώ δημοτικούς φόρους και τέλη θα καταβάλουν για το 2015 δημότες των Χανίων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, ενώ μειωμένα κατά 50% τέλη θα πληρώσουν και άλλες κατηγορίες πολιτών.

Όπως προβλέπει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτοί που για το 2015 απαλλάσσονται 100% από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών φόρων και τελών είναι τα Άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν ως αποκλειστικό εισόδημα το επίδομα πρόνοιας. Μειωμένα στο μισό δηλαδή κατά 50% τέλη θα πληρώσουν Άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι, καθώς και τρίτεκνοι.

Ο αριθμός των πολιτών που δικαιούνται τις μειώσεις αυτές θα γένει γνωστός μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών που ανά κατηγορία έχουν οριστεί ωστόσο με δεδομένο ότι στα Χανιά οι πολύτεκνες και τρίτωνες οικογένειες αγγίζουν τις 6.000 εκτιμάται ότι ο αριθμός των δικαιούχων θα είναι πολύ μεγάλος.

Οι δημότες των Χανίων που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά κατηγορία στην αρμόδια υπηρεσία ώστε στην συνέχεια να κριθεί αν τηρούν τις προϋποθέσεις για να καταβάλουν μειωμένα τέλη στο δήμο λαμβάνοντας έτσι και μια βαθειά οικονομική ανάσα.

Αντώνης Νομικός

Σχόλια