Ειδήσεις

Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων

Προπαρασκευαστικό σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, κατάλληλο για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, διοργανώνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε τρία σαββατοκύριακα: 18-19/04, 25-26/04 και 09-10/05 με ώρες διεξαγωγής 09:00-17:00 και απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (πιστοποίηση επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ).

Το κόστος του σεμιναρίου, που είναι διάρκειας 110 διδακτικών ωρών, είναι 340 € ανά συμμετοχή, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Το σεμινάριο υλοποιείται κατ' εφαρμογήν της υπ' αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης" (Φ.Ε.Κ. 2844/Β'/2012).

Σκοπός του είναι η βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες του εκπαιδευτή καθώς και την ειδικευμένη εκπαίδευση τους σε συγκεκριμένη θεματολογία που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β του ΕΚΕΠΙΣ.

Ενότητες σεμιναρίου (με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ)

•Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου

•Κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές πολιτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων

•Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή

•Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών

•Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης

•Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας

•Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου, Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας

•Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)

•Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

•Σχεδιασμός 20' μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους

•Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)

•Παρουσίαση 20΄μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους - Σχολιασμός - Υποστήριξη

Εισηγητές στο σεμινάριο θα είναι πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ ως εκπαιδευτές εκπαιδευτών.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης), από τις 8:30 π.μ. έως τι 3 μ.μ. (πληροφορίες: Κυριάκος Λεονταράκης, τηλ.: 2810 302730, 2810 302735, fax:2810 227189, e-mail: info@katartisi.gr, fb: www.facebook.com/KekTechnikesScholes, αιτήσεις στο web: www.katartisi.gr).

Σχόλια