Ειδήσεις

Η ώρα των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές

Από την Τρίτη 10 ως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου καλούνται οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση συμμετοχής τους σε αυτές.

Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο λύκειο. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την αίτηση-δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης-δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, είτε από το λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την αίτηση-δήλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο λύκειό του για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτάται η σχετική εγκύκλιος που θα περιγράφει πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑ.Λ., μαθητής ή απόφοιτος).

Αίτηση-δήλωση πρέπει να υποβάλουν:

α) Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων που υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση στο λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης το αν επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

β) Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και που υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση στο λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΓΕΛ.

γ) Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Β'), που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Β') και που υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση, χωρίς δικαιολογητικά, στο σχολείο τους.

δ) Οι απόφοιτοι-κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. προηγούμενων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Β'), υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση στο ΕΠΑ.Λ. αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑ.Λ.

ε) Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Α'), ισχύουν τα εξής:

* Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Α') υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση στο ΕΠΑ.Λ. που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά.

* Οι απόφοιτοι-κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Α'), υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση στο ΕΠΑ.Λ. αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑ.Λ.

* Οι κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων, που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. (ομάδα Α'), υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑ.Λ.

στ) Όσοι μαθητές της Γ' τάξης των ημερήσιων ΓΕΛ επιθυμούν να μη συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και να αποκτήσουν το απολυτήριό τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις, στο ίδιο διάστημα, 10-25 Φεβρουαρίου, υποβάλλουν στο Γενικό Λύκειο φοίτησης σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Με την υποβολή αυτής της αίτησης αποδέχονται ότι οριστικά και αμετάκλητα δε θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2015 και ως εκ τούτου δε θα αποκτήσουν φέτος βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ωστόσο, οποιοδήποτε επόμενο έτος μετά την αποφοίτησή τους, αν το επιθυμήσουν, μπορούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκείνου του έτους.

Σχόλια