Ειδήσεις

Οικονομική "ανάσα" για υπερχρεωμένη δανειολήπτρια

Δε θα παρακρατούν πλέον από τη σύνταξη της πρώην δημοσίου υπαλλήλου (εργαζόμενης ως βοηθητικό προσωπικό), στον κλάδο καθαριότητας, σε δημόσιο σταθμό στο Ηράκλειο Κρήτης, δόση ούτε η τράπεζα ούτε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την ημερομηνία 25-11-2014 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Προσωρινή Διαταγή, διατάσσεται άρση παρακράτησης μισθού και από τους δύο πιστωτικούς φορείς, τη διατήρηση του συνόλου της περιουσίας της, τη διατήρηση του εφάπαξ βοηθήματος, που έλαβε από τον συνταξιοδοτικό της Φορέα (της έχει καταβληθεί ποσό ύψους 20.000 ευρώ) αλλά με την υποχρέωση καταβολής, για 36 μήνες ποσού μηνιαίας δόσης, των 50 ευρώ.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για πρώην δημόσιο υπάλληλο, πολύτεκνη μητέρα με πέντε παιδιά από δύο γάμους, χρεωμένη σε τέσσερις τράπεζες και ένα Πιστωτικό Ταμείο, με συνολικό ποσού χρέωσης, 86.418,98 ευρώ.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται, για δανειολήπτρια 56 χρονών, κάτοικο κοινότητας Καινούργιου Χωριού Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης, έγγαμη, μητέρα πέντε παιδιών.

Το μοναδικό εισόδημα που διαθέτει η οικογένεια είναι η σύνταξη των 500,00 ευρώ.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι:

α) Κατοικία 100,00 τ.μ. κυριότητας, κατά 50% της ίδιας. β) Οικόπεδο 1200,00 τ.μ. κατά 50% της ίδιας. Η συρρίκνωση των εισοδημάτων της, λόγω της παύσης της επαγγελματικής του δραστηριότητας του συζύγου της, λόγω ότι συνδράμει οικονομικά το ένα από τα πέντε παιδιά της, αλλά και λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, την έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να αιτήσει την ένταξή της στο ν. 3869/2010, μέσω της συνεργαζόμενης με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης δικηγόρου στο Ηράκλειο Κρήτης, προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές της, ως ο νόμος ορίζει.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1, 8, 2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια, πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.

1) Την αναστολή, των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της δανειολήπτριας μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της κυρίας αίτησης, που έχει οριστεί για την 17-12-2019.

2) Τη διατήρηση, της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της.

3) Την καταβολή, του ποσού των 50 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο στις συμβάσεις των δανείων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των τραπεζών, για 36 μήνες και συνέχιση της καταβολής ποσού 150, αφού υπάρχει αίτημα μη ρευστοποίησης της μοναδικής κατοικίας της οικογένειας, στην οποία είναι συνιδιοκτήτρια κατά 50%, μέχρι την εκδίκασης της κυρίας αίτησης, που έχει οριστεί η ημερομηνία συζήτησης για την 17-12-2019

4) Τη μη παρακράτηση πλέον από τη σύνταξή της, ούτε η τράπεζα δόση 224,40 ευρώ ούτε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δόση 112,03 ευρώ, αλλά και τη διατήρηση του "εφάπαξ" βοηθήματος προς συντήρηση της οικογένειας, η οποία σήμερα η διαβίωση της βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση αυτή θεωρείται, μια "ελπιδοφόρος" απόφαση, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010), καθώς ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία της δανειολήπτριας σώζει το σύνολο της περιουσία της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των τραπεζών, προσφέροντάς της την πρέπουσα "ανάσα", αφού συνολικά ωφελήθηκε από την απαγόρευση  της παρακράτησης από την σύνταξή  της του ποσού των 336,43 ευρώ, αλλά και τη διατήρηση του "εφάπαξ" βοηθήματος.

Για ενημέρωση, ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλέφωνα: 28210/92.306, 28210/92.666 και 2842/020.140.

Σχόλια