Ειδήσεις

Εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΕΔΕ Τμήμα Κρήτης

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Τμήμα Κρήτης, για το A' εξάμηνο 2015 έχει προγραμματίσει τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρήσεων της Κρήτης:

Α) Ανοιχτά βραχυχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα

? Ηγεσία Αλλαγών & Εταιρικής Κουλτούρας - 12 ώρες, με εισηγητή τον κ. Καλογεράκη Ιωάννη στις 06-07/03/2015

? Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 &  τον πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία - 12 ώρες, με εισηγητή τον κ. Φραγκιαδάκη Νικόλαο στις 03-04/04/2015

? Digital Business Strategy - 8 ώρες, με εισηγήτρια την κ. Μπαχταλιά Ρούλα στις 25/04/2015

? Ολοκληρωμένο Σύστημα Πιστωτικής Πολιτικής και Ελέγχου Πιστώσεων - 12 ώρες, με εισηγητή τον κ. Νούλα Γεώργιο στις 08-09/05/2015  

? Πώληση σε Αρνητικά Προδιατεθειμένους και Δυσαρεστημένους Πελάτες - 8 ώρες, με εισηγήτρια την κ. Παπαρούση Ιφιγένεια στις 23/05/2015

? Υλοποίηση Σχεδίων Εταιρικής Αναδιάρθρωσης σε Περιόδους Κρίσης - 12 ώρες, με εισηγητή τον κ. Μενεξιάδη Μάριο στις 12-13/06/2015

? B2B Sales in Crisis - 12 ώρες, με εισηγητή τον κ. Ρούση Πέτρο στις 19 - 20/06/2015

? Brand Management - 12 ώρες, με εισηγήτρια την κ. Τσάρα Κατερίνα στις 03-04/07/2015

Β) Μεταπτυχιακά, πιστοποιούμενα και μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα

? Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 19η Σειρά Κρήτης, διάρκειας 18 μηνών, με έναρξη στο Ηράκλειο στις 13/03/2015 και λήξη τον Μάιο 2016.  

? Certificate in procurement Management (Διοίκηση Προμηθειών), διάρκειας 60 ωρών, με έναρξη στο Ηράκλειο στις 15/05/2015 και λήξη Ιούλιο 2015.

? Diploma in Sales Μanagement (The Institute of Sales & Marketing Management - UK) - 4η Σειρά Κρήτης, διάρκειας 192 ωρών, έναρξη στο Ηράκλειο στις 15/05/2015 και λήξη Φεβρουάριο 2016.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Παράρτημα Κρήτης της Ε.Ε.Δ.Ε. στον κ. Σαρρή Γεώργιο ή στη κ. Αλεξανδράκη Πηνελόπη, Κονδυλάκη 105  & Βάρνης, 713 05, Θέρισσος, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ: (2810) 25 88 69,263351  Fax:(2810) 25 84 13, Web site: www.eede.gr, - E-mail: creta@eede.gr

Σχόλια