Ειδήσεις

Υπερχρεωμένος συνταξιούχος έσωσε την περιουσία του

Χρέος 277.596,92 ευρώ είχε πολύτεκνος συνταξιούχος του ΙΚΑ, χρεωμένος σε τέσσερις τράπεζες όμως η με ημερομηνία 13.11.2014 Προσωρινή Διαταγή που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, του εξασφαλίζει διάσωση ολόκληρης της περιουσίας του με καταβολή μηνιαίας δόσης 250 ευρώ, για χρονικό διάστημα 18 μηνών και με το πέρας των 18 μηνών,  καλείται να καταβάλει μηνιαία δόση των 220 ευρώ, έως 12-12-2017, που έχει οριστεί να συζητηθεί η αίτηση του.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται για την με ημερομηνία 13-11-2014 Προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης, που αφορά δανειολήπτη 62 ετών, συνταξιούχο του ΙΚΑ, πρώην ιδιωτικό υπάλληλο, έγγαμο, η σύζυγός του είναι άνεργη, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης και ο οποίος έχει συνολικό ποσό χρέωσης 277.596,92 ευρώ, σε τέσσερις τράπεζες.

Ο ίδιος έχει εισόδημα 1.070,00 ευρώ από τη σύνταξη του  (καλύπτει τις στοιχειώδους βιοτικές ανάγκες του). Περιουσιακά στοιχεία: α) κατοικία 110,00 τ.μ. β) οικόπεδο 158,85 τ.μ. γ) διαμέρισμα 55,00 τ.μ. δ) Ι.Χ.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1, 8, 2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, καθώς υπέστη απώλεια του εισοδήματός του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο:

1) Δέχεται την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής.

2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του ο δανειολήπτης, έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως του.

3) Καθορίζει προσωρινά, κατ' εφαρμογή του αρ. 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010, προς εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων και για χρονικό διάστημα 18 μηνών, να καταβάλει μηνιαία δόση  250 ευρώ, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών του συμμέτρως διανεμόμενο στο πρώτο πενθήμερο, εκάστου μηνός.

Μετά τη λήξη των 18 μηνών και μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης (κατ' άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010 θα καταβάλλεται το ποσό των 220 ευρώ, που θα καταβάλλεται προνομιακά στην τρίτη των πιστωτριών για εξυπηρέτηση σύμβασης στεγαστικού δανείου η οποία είναι εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης, προς διάσωση της κύριας κατοικίας.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η προσωρινή Διαταγή που του χορηγείται από το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου θεωρείται μια "ομπρέλα προστασίας"  για τον καταναλωτή, από τα καταδιωκτικά μέτρα των τραπεζών έως την ημερομηνία έως 12-12-2017, που έχει οριστεί να συζητηθεί η αίτηση του.

Για ενημέρωση, ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος, μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλέφωνα: 28210/92.306, 28210/92.666 και 2842/020.140.

Σχόλια