Ειδήσεις

Συνεργασία ΥΠΕ-ΠΑΓΝΗ-Δήμου για την καταπολέμηση της βίας

Με κοινό στόχο την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της (σωματική, ψυχολογική, λεκτική, οικονομική κ.ά.), η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου και το ΠΑΓΝΗ-ΓΝ "Βενιζέλειο" υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο - όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας - την αμοιβαία πρόθεσή τους να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την ενίσχυση και επιτυχία του Δήμου Ηρακλείου που αφορά στην υλοποίηση του έργου "Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας".

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, η 7η ΥΠΕ Κρήτης και το ΠΑΓΝΗ-ΓΝ "Βενιζέλειο" αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν δωρεάν και σε προτεραιότητα τις εξετάσεις που είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσουν οι ωφελούμενες γυναίκες και τα παιδιά τους πριν την εισαγωγή τους στον Ξενώνα (αιματολογικές για μεταδιδόμενα νοσήματα, ακτινογραφία θώρακος, δερματολογική εξέταση, ψυχιατρική εκτίμηση κ.ά.), καθώς και παιδιατρική γνωμάτευση για τα παιδιά των ωφελούμενων γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, ενώ διασφαλίζεται και η παραμονή αυτών στο νοσοκομείο έως την ολοκλήρωση του ιατρικού ελέγχου τους.

Παράλληλα, για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και των φιλοξενούμενων και εργαζομένων σε ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 7η ΥΠΕ Κρήτης, ακολούθως και προς τήρηση της με αρ. πρωτ Α3 (γ)/3609/15.1.2015 εγκυκλίου του υπουργείου Υγείας, ενημέρωσε όλα τα νοσοκομεία ευθύνης της ότι οι γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά αυτών που πρόκειται να φιλοξενηθούν ή φιλοξενούνται ήδη σε ξενώνες κακοποιημένων γυναικών θα υποβάλλονται σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης κατά προτεραιότητα και δωρεάν σε ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, ανεξαρτήτως της ασφαλιστικής ή μη ικανότητάς τους, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή παροχή υπηρεσιών στις ίδιες και τα παιδιά τους.

Σχόλια