Ειδήσεις

Νέα προγράμματα στο ΚΔΒΜ του Δήμου Μυλοποτάμου

Ο Δήμος Μυλοποτάμου και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Μυλοποτάμου.

Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής εμβέλειας και τοπικής εμβέλειας.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος Μυλοποτάμου, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων (25 ώρες)

2. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής (25 ώρες)

3. Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες)

4. Βασικά Γαλλικά Α2 (50 ώρες)

5. Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Διοίκηση Επιχειρήσεων (25 ώρες)

6. Πράσινη Επιχειρηματικότητα (25 ώρες)

7. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (25 ώρες)

8. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι (25 ώρες)

9. Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) (25 ώρες)

10. Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι) (50 ώρες)

11. Ελληνικό αλφαβητικό σύστημα (25 ώρες)

12. Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) (25 ώρες)

13. Βασικά Αγγλικά Α1 (50 ώρες)

14. Βασικά Γερμανικά Α1 (50 ώρες)

15. Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες)

16. Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο (25 ώρες)

17. Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή (25 ώρες)

18. Κινηματογράφος (25 ώρες)

19. Μετανάστες - Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή (25 ώρες)

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 28343/40325 ενώ εγγραφές γίνονται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στο Δημαρχείο Δ. Μυλοποτάμου (Γραφείο ΚΔΒΜ Δήμου Μυλοποτάμου, ισόγειο), από τις 10:00 έως τις 14.00 (Fax: 2834022913, Site: http://kdvmmylopotamou.blogspot.gr/ E-Mail: kdvmmylopotamou@gmail.com).

Καταληκτική ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής είναι η 26η Ιανουαρίου (oι δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν είτε στο γραφείο του ΚΔΒΜ Δήμου Μυλοποτάμου,  είτε στο FAX, είτε μέσω e-mail). Όσες αιτήσεις σταλούν με mail θα πρέπει να είναι σκαναρισμένες και υπογεγραμμένες).

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σχόλια