Ειδήσεις

Η θέση των Ενεργών Πολιτών για τα απορρίμματα

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, «η Δημοτική Αρχή προσπάθησε παραβαίνοντας τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, με πρωτοφανή, αντιδημοκρατικό και φασιστικό τρόπο, να φιμώσει την παράταξή μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Σύμπραξη Ενεργών Πολιτών Δήμου Χερσονήσου «ώστε να μην ακουστεί από μικροφώνου η θέση μας για την αποκομιδή των απορριμμάτων, που λόγω της σοβαρότητάς της, μπορεί να λάβει μη ελεγχόμενες διαστάσεις με σοβαρές συνέπειες για το Δήμο μας», και καταγγέλλει όπως αναφέρει «τη φασιστική στάση της Δημοτικής Αρχή που μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω και μένοντας στην ουσία της υπόθεσης που αφορά άμεσα τον πολίτη, σας αποστέλλουμε την ακόλουθη ανακοίνωση με τη θέση μας για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο μας».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:                         

«Η θέση μας για τα απορρίμματα

Στις 10/12/2014 ήρθαν ως θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Α.Ε. ΟΤΑ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) εισηγήσεις που θα είχαν ως τελικό αποδέκτη το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου και είχαν ως θέμα την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο μας. Σε ερώτημα της παράταξής μας για το αν υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή έστω έγγραφο αίτημα προς το ΦΟΔΣΑ για την αδυναμία του Δήμου Χερσονήσου για την αποκομιδή των απορριμμάτων, η απάντηση ήταν αρνητική.

Κατόπιν αιτήματος της παράταξής μας, λόγω της ύπαρξης λαθών στις εισηγήσεις αλλά και της περαιτέρω προετοιμασίας των θεμάτων εκ μέρους της διοίκησης του ΦΟΔΣΑ, η συζήτηση των θεμάτων αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.

Αντί αυτού, οι παραπάνω εισηγήσεις ήρθαν στις 16/12/2014 κατευθείαν για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δίχως να υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή έστω έγγραφο αίτημα προς το ΦΟΔΣΑ προκειμένου να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχαν μόνο προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της διοίκησης του ΦΟΔΣΑ, ο οποίος εισηγήθηκε ότι ο Δήμος αδυνατεί να μαζέψει τα απορρίμματά του!

Η Διεύθυνσης περιβάλλοντος του Δήμου μας, σύμφωνα και με το ΦΕΚ Β΄3113/13, είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την σύνταξη των μελετών περί απορριμμάτων. Που είναι η εισήγησή της, για την αδυναμία του Δήμου για την αποκομιδή των απορριμμάτων ή έστω η έγγραφη έκφραση της αδυναμίας της να συντάξει την εισήγηση/μελέτης για την διενέργεια των διαγωνισμών που απαιτούνται;

Στο εν λόγω Δημοτικό Συμβούλιο, η παράταξή μας αιτήθηκε την ολιγοήμερη αναβολή της συζήτηση του θέματος των απορριμμάτων προκειμένου να μελετήσει τις εισηγήσεις, καταθέτοντας παράλληλα τις ενστάσεις της σχετικά με όσα στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκαν περί κανονικότητάς των εισηγήσεων του ΦΟΔΣΑ.

Κατόπιν της κατηγορηματικής άρνησης της Δημοτικής Αρχής στο αίτημά μας περί αναβολής, η παράταξή μας απεχώρησε καταγγέλλοντας την διαδικασία.

Κατόπιν των ανωτέρω και ελέγχοντας την δίχως αίτημα του Δήμου, εισήγηση του ΦΟΔΣΑ… σταθήκαμε αρχικά σε δύο σημεία εύκολα στην κατανόησή τους απ' όλους.

Μεταξύ πολλών μελετών, ανατρέξαμε σε δύο μελέτες αποκομιδής απορριμμάτων άλλων Δήμων. Τη μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Αποκορώνου Χανίων και τη μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας στα Ιωάννινα. Στο Δήμο Χερσονήσου, που ενώ έχει την κατά νόμο αρμόδια υπηρεσία, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, τη μελέτη για την αποκομιδή δίχως αίτημα του Δήμου την έκανε άλλος. Στο Δήμο μας λοιπόν η κατανάλωση καυσίμου ενός απορριμματοφόρου είναι 1,05 λίτρο το χιλιόμετρο. Για το ίδιο ακριβώς απορριμματοφόρο, στο Δήμο Αποκορώνου η κατανάλωση είναι 1 λίτρο ανά 2,5 χιλιόμετρα(!) και στο Δήμο Ζίτσας 0,7 λίτρα το χιλιόμετρο!

Προφανώς στο Δήμου Χερσονήσου γίνεται χρήση οχημάτων των οποίων η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα παραπάνω από 40% κατά μέσο όρο…

Πάμε και σε ένα ακόμα σημείο σύγκριση μεταξύ της υπόλοιπης Ελλάδας και του Δήμου Χερσονήσου, το κόστος συντήρησης των οχημάτων. Στο Δήμο Αποκορώνου, καθώς στο Δήμο Ζίτσας η συντήρηση των οχημάτων είναι ακόμα φτηνότερη, για ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσας απαιτούνται περίπου 8.500 ευρώ των πάντων περιλαμβανομένων. Στο Δήμο Χερσονήσου για το ίδιο απορριμματοφόρο απαιτούνται, ξαναλέω όχι με εισήγηση της υπηρεσίας αλλά με εισήγηση ενός φορέα έκτος Δήμου Χερσονήσου, απαιτούνται 20.240 ευρώ!

Για να μην κουράσουμε, δε θα εισέλθουμε στο θέμα του προσωπικού, την τρίτη βασική παράμετρο στην όποια σύμβαση. Δηλαδή πόσοι εργαζόμενοι δηλώνεται στην εισήγηση ότι θα απασχολούνται και πόσοι θα είναι στην πραγματικότητα, αλλά και τι δηλώνεται ότι θα λαμβάνουν ως απολαβές και τι θα παίρνουν στην πραγματικότητα, παρότι η οικονομική αιμορραγία θα είναι και από κει πολύ μεγάλη.

Μόνο από τα καύσιμα και την συντήρηση των οχημάτων λοιπόν και με την προϋπόθεση ότι εκτελούνται τα χιλιόμετρα που αναφέρονται για κάθε όχημα κάθε χρόνο και με κόστος του πετρελαίου 1,30 ευρώ στην εισήγηση ενώ στην αγορά είναι κατά μέσο όρο 1,15 ευρώ και να βαίνει μειούμενη, ο Δήμος Χερσονήσου επιβαρύνεται με σχεδόν με 500.000 ευρώ το χρόνο! και μόνο για το ένα σκέλος της καθαριότητας καθώς η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών αποτελεί ξεχωριστή σύμβαση και μάλιστα με το ΦΟΔΣΑ, προφανώς με τις ίδιες παραδοχές για το κόστος καυσίμων, συντήρησης και προσωπικού.

Είναι ηλίου φαεινότερο λοιπόν στον κάθε ένα, ότι η επιβάρυνση του Δήμου στην περίπτωση που εμφανιστεί ένας υποψήφιος ανάδοχος στον διαγωνισμό ή και περισσότεροι, που θα ακολουθήσουν διαδικασίες που θα καταλήξουν σε έκπτωση της τάξης του 2 ή 3 % όπως στο διαγωνισμό που έλαβε χώρα το 2012, θα είναι τεράστια και καταστροφική για την πορεία του Δήμου Χερσονήσου υπό τις παρούσες δυσμενέστατες οικονομικές συνθήκες. Το κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο μας, δεν θα πρέπει υπερβαίνει κατ' έτος, με αντικειμενικά στοιχεία και συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, τα 2,3 ως 2,5 εκατομμύρια ευρώ και αυτά με το υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων, δίχως να γίνει χρήση εργασιακών εργαλείων που συμπιέζουν το κόστος περαιτέρω.  

Καλούμε την Δημοτική Αρχή, για το καλό του τόπου μας και του Δημότη, να επαναλάβει, δίχως να απολέσει επιπλέον χρόνο όπως έκανε το πρώτο τετράμηνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της αδικαιολόγητα, την διαδικασία για την αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο μας προκειμένου αυτή να είναι συμφέρουσα και για τον πολίτη του Δήμο Χερσονήσου.  

Η Σύμπραξη των Ενεργών Πολιτών του Δήμου Χερσονήσου, σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό να δυσχεράνει διαδικασίες, αλλά μόνο να τις καταστήσει επιτέλους επωφελείς για τον πολίτη και τον τόπο, ενώ παράλληλα θα συναινέσει και θα συνδράμει άμεσα σε κάθε διαδικασία προς την σωστή κατεύθυνση.

Η δημοτική ομάδα της "Σύμπραξης Ενεργών Πολιτών Δήμου Χερσονήσου».

Την ανακοίνωση υπογράφουν οι: Ιωάννης Ζαχαριουδάκης, Κωνσταντίνος Ζαχαρουδάκης, Νικόλαος Σμυρνάκης, Γεώργιος Χειρακάκης, Μαρία Γαράκη, Γεώργιος Δανελάκης, Δημήτριος Μπάτσης, Κωνσταντίνος Φιλιππάκης, Εμμανουήλ Ανυφαντάκης, και ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας Ιωάννης Σέγκος.

Σχόλια