Ειδήσεις

Σε συνέδριο τουρισμού η Περιφέρεια Κρήτης

Η "Συνεργασία στον παράκτιο και παραθαλάσσιο τουρισμό" είναι το θέμα ευρωπαϊκού συνεδρίου στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, που εκπροσωπείται από τον περιφερειακό σύμβουλο Γιώργο Αλεξάκη, εντεταλμένο σύμβουλο για τα Ευρωπαϊκά Θέματα.

Στόχος του συνεδρίου, στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας της ευρωπαϊκής στρατηγικής «για την ενδυνάμωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό», είναι η διερεύνηση της δυναμικής, του ρόλου των Δικτύων (networking) και των συμπράξεων-συνεργασιών (clusters). 

Στο συνέδριο δίνεται έμφαση στη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων και στην προώθηση συνεργασιών μεταξύ κρατών, περιφερειακών Αρχών, operators, εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας και άλλων φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν.

Σχόλια