Ειδήσεις

Συνεργασία για την ενίσχυση του εθελοντισμού

Ξεκίνησε σήμερα και επίσημα τη συνεργασία του ο Δήμος Ηρακλείου με το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, προσδοκώντας στη βελτίωση της εικόνας του Ηρακλείου, την ενίσχυση του θεσμού του εθελοντισμού, τη συνεργασία πολιτών με διαφορετικά ενδιαφέροντα και αναφορές, αλλά κυρίως στο να μάθουν οι πολίτες να αγαπούν και να νοιάζονται την πόλη τους όπως φροντίζουν το σπίτι τους.

Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη:

*Το σημαίνοντα ρόλο που παίζει το KEΘEA ΑΡΙΑΔΝΗ στη συμβουλευτική και θεραπεία διαφόρων μορφών εθισμού σε διαφορετικές-ομάδες (ενήλικοι, έφηβοι, εργαζόμενοι, φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι) και στην υποστήριξη των οικογενειών των εξαρτημένων, στην ενημέρωση - πρόληψη με δράσεις σε εκπαιδευτικές κοινότητες, για μαθητές, καθηγητές- γονείς και με δράσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

*Τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να πορεύεται/ συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς για τα θέματα που μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της "Στα βήματα του μεγάλου στοχαστή Νίκου Καζαντζάκη" ονομάζεται η συνεργασία αυτή, καθώς έχει σημείο αναφοράς το μεγάλο στοχαστή και ως περιοχή παρέμβασης την περιοχή από την πύλη Ιησού στον επιπρομαχώνα Μαρτινέγκο και ως την πλατεία Φανερωμένης που μπορεί να θεωρηθεί ως ενιαίος χώρος αφιερωμένος στον μεγάλο συγγραφέα.

Όπως δήλωσαν οι αντιδήμαρχοι κ. Γιάννης Αναστασάκης και κ. Αριστέα Πλεύρη που υπέγραψαν τη σύμβαση με τον υπεύθυνο του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη κ. Μιχάλη Σκουλά, κύριος στόχος της συνεργασίας είναι η φροντίδα της ευρύτερης περιοχής προκειμένου αυτή να αποτελεί χώρο πολιτιστικής - αθλητικής έκφρασης για πολίτες και επισκέπτες της πόλης με το δέοντα πάντα σεβασμό στο ιστορικό μνημείο.

Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν επίσης ο υπεύθυνος του Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Ηρακλείου κ. Gian Andrea Garancini, στελέχη και μέλη του ΚΕΘΕΑ.

Πιο συγκεκριμένα το ΚΕΘΕΑ αναλαμβάνει

u Τον περιοδικό καθαρισμό (κάθε μήνα) της οριοθετημένης περιοχής με τη συμμετοχή κατά περίπτωση εθελοντικών ομάδων, σχολείων, συλλόγων κ.λπ.

u Την αποκατάσταση - συμπλήρωση αστικού εξοπλισμού και τον επανέλεγχο ανά δίμηνο της κατάστασης στην οποία βρίσκεται προκειμένου να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις

u Την αποψίλωση των χόρτων και τη φύτευση νέων όπου απαιτείται με τη συμβολή συλλογικών - εθελοντικών φορέων αλλά και χορηγών

u Τη φροντίδα της περιοχής γύρω από τον τάφο του Ν. Καζαντζάκη και την αποκατάσταση- συμπλήρωση εξοπλισμού όπου απαιτείται

u Παρεμβάσεις ήπιας μορφής με καλλιτεχνικές δημιουργίες έπειτα από συνεννόηση με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου

Ο Δήμος αναλαμβάνει να παρέχει το προσωπικό, μηχανήματα, και υλικά κατά περίπτωση προκειμένου να διευκολύνει τις παρεμβάσεις του ΚΕΘΕΑ.

Σχόλια