Ειδήσεις

Τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου "Ενεργείν"

Την τρίτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος "Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο" πραγματοποίησε στο Ηράκλειο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης ως εταίρος του έργου "Ενεργείν".

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου, τα Περιφερειακά Ταμεία Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου.

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση πιλοτικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις τρεις νησιωτικές περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου καθώς και η καταγραφή έργων και δραστηριοτήτων του ενεργειακού τομέα, η παραγωγή κατευθύνσεων ενεργειακής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και η εκπόνηση διαπεριφερειακού-διασυνοριακού σχεδίου δράσης για τη Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη του νησιώτικού τόξου Αιγαίο-Κρήτη-Κύπρος.

Η συνάντηση αφορούσε στην παρουσίαση των παραδοτέων διερεύνησης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης στις τρεις ελληνικές περιφέρειες και στην Κύπρο, την παρουσίαση της προόδου των έργων και παρεμβάσεων που υλοποιούνται στις τρεις περιφέρειες και στην Κύπρο, την παρουσίαση των στρατηγικών προτεραιοτήτων βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης και τη συζήτηση για τις προδιαγραφές εκπόνησης ενός μακροπεριφερειακού σχεδίου δράσης στο "νησιωτικό τόξο" Αιγαίο-Κρήτη-Κύπρος.

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Ενεργείν" ολοκληρώνει την πιλοτική παρέμβαση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του φωτισμού της σήραγγας της Σταλίδας καθώς και των κόμβων των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το ΠΤΑ Κρήτης έχει ολοκληρώσει τη διερεύνηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης της Κρήτης και σε συνεργασία με το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης έχει πραγματοποιήσει και έχει προγραμματίσει τεχνικές συναντήσεις και ημερίδες για θέματα βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης της Κρήτης για τους ΟΤΑ, τις ΜΜΕ κ.λπ. συνδυάζοντάς τις με τη διαβούλευση και προετοιμασία των φορέων της Κρήτης για υποβολή προτάσεων στο ΠΕΠ Κρήτης και στην "Έξυπνη Εξειδίκευση" της Περιφέρειας Κρήτης.

Τη συνάντηση συντόνισε το ΠΤΑ Κρήτης και ο κ. Ν. Ζωγραφάκης, διευθυντής ΠΤΑΚ.

Σχόλια