Ειδήσεις

ΕΟΠΥΥ: Κάλυψη νοσηλίων για το χρονικό διάστημα της επίσχεσης

Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσχεσης παροχής υπηρεσιών από τις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Κοντός, γνωστοποιεί ότι θα πληρωθούν οι δαπάνες νοσηλείας που καταβλήθηκαν από τους ασφαλισμένους σε ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον Οργανισμό οι οποίες πραγματοποιούσαν επίσχεση το διάστημα από 1-12-2014 ως 10-12-2014.

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να υποβάλλουν, για το διάστημα της επίσχεσης των συμβεβλημένων παρόχων, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα τμήματα παροχών του Ιδρύματος.

Οι ασφαλισμένοι των λοιπών Ταμείων μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις μόνο για το διάστημα της επίσχεσης θα προχωρήσουν στην εκκαθάριση και θα αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σχόλια