Ειδήσεις

Επιστολή Συλλόγου Γονέων στους υποψήφιους βουλευτές

Ανοικτή επιστολή έστειλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου, 3ου, 5ου, 8ου Γ.Ε.Λ. Ηρακλείου, Εσπερινού Γ. Λυκείου, 4ου, 7ου & 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου, στους υποψήφιους βουλευτές, με αφορμή για τα κυρίαρχα θέματα που έχουν απασχολούν τους μαθητές και το Σύλλογο.

Σύμφωνα με το Σύλλογο κυρίαρχα θέματα ήταν και είναι η Τράπεζα θεμάτων και το Νέο Λύκειο και η ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος έτσι ώστε να απολαμβάνουν οι μαθητές μας μια πραγματική παιδεία, φιλική και χρήσιμη ως κοινωνικό αγαθό.

Στην επιστολή τους αναφέρουν:

«Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Απευθυνόμαστε σε σας που τώρα ζητάτε την ψήφο μας.

Από τις 3 Νοεμβρίου 2014 ο Νομός Ηρακλείου και ιδιαίτερα η πόλη του Ηρακλείου ταλανίστηκε από πολυήμερες καταλήψεις Γυμνασίων και Λυκείων, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος εκπαιδευτικός χρόνος.

Εμείς, ως γονείς των μαθητών που βιώσαμε στο έπακρο τις καταλήψεις και βιώνουμε τις συνέπειες τους σας ζητούμε να πάρετε θέση στα φλέγοντα θέματα της παιδείας που έγιναν αιτία για τις κινητοποιήσεις αυτές.

Αναπάντητα ερωτήματα για το νέο σύστημα εισαγωγής

Και ενώ το παλιό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ οδεύει προς το τέλος του για το νέο σύστημα εισαγωγής που θα εφαρμοστεί σε πλήρη ανάπτυξη σε ένα χρόνο υπάρχουν κενά που απασχολούν τους υποψηφίους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Μεγάλος είναι ο προβληματισμός των μαθητών για την κατανομή των σχολών ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Πεδίο Επιστημονικής Εξειδίκευσης.  Οι περισσότεροι μαθητές έχοντας φθάσει στη Β Λυκείου έχουν επιλέξει είτε την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών είτε αυτή των Θετικών Σπουδών και έχουν αποφασίσει για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν χωρίς όμως, να γνωρίζουν μέσω ποιων μαθημάτων θα εισαχθούν σε αυτές αφού το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει στην κατανομή των 450 τμημάτων.

Ερωτηματικό αποτελούν και οι στρατιωτικές σχολές που όπως αποδείχθηκε και από τα φετινά στοιχεία ενδιαφέρουν χιλιάδες υποψηφίους. Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι ερωτηματικά προκαλεί η  εισαγωγή του μαθήματος της πληροφορικής στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα καθώς και το πότε θα δημοσιοποιηθεί η τράπεζα θεμάτων για της τάξης και στα μαθήματα που απαιτείται...

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εισαγωγή. Ένα σενάριο θέλει  το νέο μάθημα να μην αντικαθιστά αυτό της Χημείας αλλά μαζί με τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη νεοελληνική γλώσσα να οδηγεί σε ένα από τα 38 τμήματα που σχετίζονται με την  πληροφορική.

Τέλος άλλη μια εκκρεμότητα που υπάρχει με το νέο σύστημα είναι οι συντελεστές βαρύτητας που θα υπάρχουν για κάθε μάθημα αφού στο άρθρο 4 του νόμου 4186 αναφέρεται ότι ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α" Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.

Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο του άρθρου 4:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους. Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Σχολής ή του Τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α" Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται».

Σε περίπτωση που το αρμόδιο τμήμα δεν καταθέσει την πρότασή του τότε το μάθημα ορίζεται από τον υπουργό Παιδείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42»Εξουσιοδοτικές διατάξεις Α Κεφαλαίου»  το οποίο κάνει γνωστό ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά, το αργότερο έως την 30ή Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.

Επίσης στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους».

Σχόλια