Ειδήσεις

Παρεμβάσεις "Ενεργών Πολιτών" στο Δημ. Συμβούλιο Ηρακλείου

Δύο ερωτήσεις κατέθεσαν σήμερα Πέμπτη στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου οι "Ενεργοί Πολίτες" με επικεφαλής τον Ηλία Λυγερό. Τα ζητήματα στα οποία αναφέρονται οι επερωτήσεις της δημοτικής κίνησης αφορούν αφενός την τύχη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το διαγωνισμό και τη μονάδα βιοξήρανσης και αφετέρου το αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης για παραχώρηση οικοπέδου του ΟΑΕΔ.

Η πρώτη ερώτηση που απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου (και συγκεκριμένα στον πρόεδρο) έχει ως εξής:

«Θέμα: Απόφαση 831/2014 Δ.Σ. (εργοστάσιο βιοξήρανσης)… Υλοποιείται ή ματαιώνεται;

Κύριε πρόεδρε,

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με την 831/2014 απόφασή του (26-11-2014) αποφάσισε:

α) τη ματαίωση του διαγωνισμού "Διαχείριση Μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΠΑ) Ηρακλείου"

β) την οριστική παραλαβή του εργοστασίου στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα

γ) να ανατεθεί η μελέτη σκοπιμότητας για τη μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας βιοξηράνσεως σε Μονάδα μηχανικής διαλογής με παραγωγή οργανικού κλάσματος και ανακυκλώσιμων υλικών (μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, χαρτί) με το λιγότερο δυνατό υπόλειμμα.

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΑΚ σε συνεδρίασή του στις 4-12-2014 (απόφαση 8/2014) αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

α) τη ματαίωση του διαγωνισμού με τίτλο "Διαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου" ο οποίος είχε οριστεί για την Τρίτη 9-12-2014 και την επαναδημοπράτησή του με τη συνδρομή νομικού συμβούλου για την ανασύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

β) τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας που θα αναζητά τρόπους εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης Μονάδας στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ Κρήτης.

Επίσης η εκτελεστική επιτροπή του ΕΣΔΑΚ στη συνεδρίασή της 1/12/2014 (πέντε μέρες μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου) με την απόφαση 73/2014 ορίζει τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπή διαγωνισμού για το παραπάνω έργο.

Επειδή από όλα τα παραπάνω εύκολα διαπιστώνεται ότι:

• Η απόφαση του ΕΣΔΑΚ επαναφέρει το θέμα για επαναδημοπράτηση του έργου σε φανερή αντίθεση με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν αναφέρει τέτοιο θέμα

• Η προτεινόμενη μελέτη σκοπιμότητας από τον ΕΣΔΑΚ με τη συγκεκριμένη διατύπωση αφήνει ανοικτό να καταλήξει σε διαφορετική εκτίμηση από την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ερωτάται ο κ. δήμαρχος για τις ενέργειες που πρόκειται να κάνει ώστε

1. Να υιοθετηθεί πλήρως από τον ΕΣΔΑΚ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Να ζητήσει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας στην κατεύθυνση της απόφασή μας

Επίσης ερωτάται ο κ. δήμαρχος ή οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι αν τους έχει τεθεί το θέμα της επαναδημοπράτησης του διαγωνισμού από τον ΕΣΔΑΚ επίσημα ή ανεπίσημα».

Για το αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης η δεύτερη ερώτηση της δημοτικής κίνησης έχει ως εξής:

«Στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης υπάρχει μία έκταση 2.600 μ2 ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ (προηγούμενη ιδιοκτησία ΟΕΚ). Το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης με ενέργειές του έχει ζητήσει την παραχώρησή του από τον ΟΑΕΔ, προτείνοντας το σχεδιασμό και την κατασκευή των κοινωνικών δομών, που είναι απαραίτητες στην περιοχή.

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμο παίρνοντας πρωτοβουλίες για:

• Την παραχώρηση του συγκεκριμένου οικοπέδου στο Δήμο

• Τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου

• Την προώθηση υλοποίησης κοινωνικών δομών».

Μάλιστα οι "Ενεργοί Πολίτες" αναφορικά με το ζήτημα της παραχώρησης του οικοπέδου στο Δήμο Ηρακλείου παραθέτουν και την απάντηση του ΟΑΕΔ στον Πολιτιστικό Σύλλογο που αναφέρει τα εξής: «Προκειμένου να προωθηθεί το αίτημά σας στα αρμόδια όργανα του ΟΑΕΔ, παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, βάσει της οποίας θα τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου και θα διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη του και η ανάληψη δέσμευσης για την ολοκλήρωσή του, αποκλειστικά με ιδίους πόρους, άνευ συμμετοχής του ΟΑΕΔ».

Σχόλια