Ειδήσεις

Εκπαιδευτικό σεμινάριο επαγγελματιών υγείας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο επαγγελματιών υγείας των νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο της διασποράς των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών στο νοσοκομειακό χώρο, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, από το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης.

Οι εργασίες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου θα αρχίσουν στις 8.30 π.μ. με ώρα λήξης στις 15.30 μ.μ.

Η ως άνω εκπαιδευτική ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο Προγράμματος με στόχο την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης ελέγχου για τη διασπορά των πολυανθεκτικών παθογόνων στο νοσοκομειακό χώρο και πιο συγκεκριμένα:

- Στην κατανόηση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

- Στην συμμετοχή όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων του προσωπικού του νοσοκομείου στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και πρόληψης.

- Στην εκπαίδευση τους στην εφαρμογή βασικών τεχνικών και διαδικασιών προσαρμοσμένων στην καθημερινή κλινική πρακτική.

- Στη δημιουργία ενός πλαισίου εργασίας για κάθε κλινικό τμήμα του νοσοκομείου μέσα στο οποίο η πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων θα εντάσσεται ως βασικό συστατικό της καθημερινής κλινικής πρακτικής.

- Στην ενδυνάμωση του έργου των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

- Στην κατανόηση της σημασίας της επιδημιολογικής επιτήρησης και στην ενεργή συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας στην επιτήρηση των λοιμώξεων από τα πολυανθετκτικά παθογόνα, ιδιαίτερα ενόψει της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης όπου οι επιπτώσεις των λοιμώξεων αυτών θα αποτελέσουν δείκτη αξιολόγησης των δράσεων των νοσοκομείων.

Για την εφαρμογή του Προγράμματος, με απόφαση του Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Αντώνη Γρηγοράκη και κατόπιν οδηγιών του ΚΕΕΛΠΝΟ, συστάθηκε  στην 7η ΥΠΕ Κρήτης ομάδα εκπαίδευσης, από πενήντα (50) εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας που θα αναλάβει σε συνεργασία με το Τμήμα Μικροβιακής Αντοχής του ΚΕΕΛΠΝΟ, την οργάνωση και την προώθηση της εκπαιδευτικής  διαδικασίας στα νοσοκομεία 

Για το λόγο αυτό επίσης σε κάθε Νοσοκομείο, συστάθηκε ομάδα εκπαίδευσης αποτελούμενη  από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι ομάδες εκπαίδευσης των Νοσοκομείων σε συνεργασία με την ομάδα εκπαίδευσης της ΥΠΕ θα εκπαιδεύσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων σύμφωνα με το εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ώρα

Θέμα Ομιλίας

Ομιλητές

8.30 - 9.00  

Εγγραφές

9.00-9.30

Χαιρετισμοί

Δρ. Άννα Τριχοπούλου

Υποδιοικήτρια 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Καθ. Αχιλλέας Γκίκας

Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων Πα.ΓΝ.Η

9.30-10.00

Μικροβιακή Αντοχή  
Βασικές αρχές πρόληψης

Καθ. Αχιλλέας Γκίκας

Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων Πα.ΓΝ.Η

10.00-10.45

Πρόληψη διασποράς πολυανθεκτικών μικροοργανισμών σε επίπεδο κλινικού τμήματος

 Φυσικός Διαχωρισμός Ασθενών - Συνθήκες Μόνωσης

Ει.Αστρινάκη

Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων Πα.ΓΝ.Η

10.45-11.30

                                                  Διαδραστική εκπαίδευση

Εξοπλισμός τροχήλατου νοσηλείας με τα ΜΑΠ

Εφαρμογή ΜΑΠ

11.30-12.00

Διάλειμμα

12.00-12.30

Διαχείριση ασθενών με λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικά παθογόνα σε επίπεδο Νοσοκομείου

Φ.Κοντοπίδου

Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος (Phd)

Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής
ΚΕΕΛΠΝΟ

12.30-13.15

Καθαριότητα περιβάλλοντος ασθενούς με λοίμωξη ή αποικισμό από πολυανθεκτικά παθογόνα

Α. Μεσσαριτάκη

Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων Πα.ΓΝ.Η

13.15-14.00

Εκπαιδευτική διαδικασία επαγγελματιών υγείας

Φ.Κοντοπίδου

Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος (Phd)

Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής
ΚΕΕΛΠΝΟ

14.00-14.30

Διάλειμμα

14.30-15.00

Συζήτηση

15.00-15.30

Επιτήρηση δεικτών επίπτωσης βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα

και συμμόρφωσης στις προφυλάξεις επαφής

(εβδομαδιαίο και μηνιαίο δελτίο επιτήρησης)

Συζήτηση με Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Σχόλια