Ειδήσεις

Τους καλεί η μαμά - πατρίδα

Τους στρατεύσιμους κλάσης 2018, ή αλλιώς τους γεννηθέντες το 1997, καλεί η "μαμά" πατρίδα... Όχι ακόμα για να υπηρετήσουν, αλλά για να καταθέσουν, στην παρούσα φάση, εντός του πρώτου τριμήνου του 2014, δελτίο απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία ή στα κατά τόπους ΚΕΠ.

Ειδικότερα, από τη Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης ανακοινώνεται ότι όλοι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1997 και διαμένουν στους νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων έχουν υποχρέωση όπως προσέλθουν στη Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης (Πιτσουλάκη και Καραϊσκάκη 2, Πατέλες, Ηράκλειο) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των ΟΤΑ διαμονής τους έως 31-03-2015, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να συμπληρώσουν το δελτίο απογραφής. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2813/ 400.110-112-116-124 (ανθυπολοχαγός Αλέξανδρος Λιούτας).

Σχόλια