Ειδήσεις

Παράνομες οι δημοπρατήσεις από 1η Ιανουαρίου;

Παράνομες και όχι ελέω εκλογών ή προεκλογικής περιόδου αλλά ελέω πρωτοφανούς κρατικής προχειρότητας κινδυνεύουν να καταστούν όλες οι δημοπρατήσεις δημόσιων έργων από την 1η Ιανουαρίου και μετά!

Αυτό τουλάχιστον καταγγέλλει ο κλάδος των εργοληπτών με φόντο το ότι ψηφίστηκε νόμος βάσει του οποίου από την 1η Ιανουαρίου 2015 οι δημοπρατήσεις έργων θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Μόνο που δεν ετοιμάστηκε και η σχετική υποδομή! Δηλαδή πολύ απλά δεν υπάρχει η αναγκαία ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διενέργεια των δημοπρατήσεων ηλεκτρονικά, όπως ορίζει ο νέος νόμος!

Ο τραγέλαφος προκάλεσε την οργισμένη παρέμβαση του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών της χώρας, που ζητά επειγόντως να δοθεί μια μικρή, τρίμηνη παράταση στην εφαρμογή της νέας νομοθετικής ρύθμισης.

«Η ανετοιμότητα των υπηρεσιών και η ανυπαρξία των αναγκαίων μέσων απειλεί να καταστήσει παράνομες όλες τις δημοπρατήσεις δημόσιων έργων που προκηρύσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2015 από τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), από την 1η Ιανουαρίου 2015 όλες οι δημοπρατήσεις έργων από αυτούς τους φορείς πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά, αλλά για να καταστεί αυτό εφικτό θα έπρεπε να υφίσταται το κατάλληλο σύστημα και η δοκιμασμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία, σύμφωνα με την άποψη του ΣΑΤΕ, θα έπρεπε να διασυνδέονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της δημόσιας διοίκησης που εκδίδουν τα νομιμοποιητικά και άλλα έγγραφα των εργοληπτικών επιχειρήσεων, όπως ασφαλιστικά ταμεία, ΔΟΥ, Πρωτοδικεία, Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, κ.ο.κ., προϋπόθεση η οποία έως και σήμερα δεν ικανοποιείται, αλλά κι ούτε διαφαίνεται προοπτική για να διασφαλιστεί σε σύντομο χρόνο, αφού δεν υφίσταται ο σχεδιασμός και η προεργασία του ελληνικού Δημοσίου!», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΑΤΕ, που είχε θέσει εγκαίρως το πρόβλημα, από τα τέλη Οκτωβρίου, στους συναρμόδιους υπουργούς, δίχως όμως να υπάρξει ανταπόκριση...

Παράταση... ενός έτους ζητά ο ΣΑΤΕ

Μετά την προ μηνών αδιαφορία στις εκκλήσεις του ΣΑΤΕ, ο Σύνδεσμος επανήλθε τώρα. Και με νέα επιστολή του ζητά από τους συναρμόδιους υπουργούς Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και ΥΜΕΔΙ να υπογραφεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 136 του Ν. 4281/2014 υπουργική απόφαση, για παράταση του χρόνου έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής των διατάξεων για την ηλεκτρονική δημοπράτηση, κατά ένα τρίμηνο, προκειμένου να προετοιμαστούν οι πλατφόρμες υποδοχής των προσφορών.

Σε αντίθετη περίπτωση, οποιοσδήποτε μπορεί να αμφισβητήσει μια δημοπράτηση έργου που δεν έχει γίνει ηλεκτρονικά, αλλά με τον παραδοσιακό, έως τώρα, τρόπο, δημιουργώντας εμπλοκή στην εκτέλεση των προγραμμάτων και φυσικά στην απορροφητικότητα των κονδυλίων.

Παράλληλα, ο ΣΑΤΕ θέτει εκ νέου το θέμα της δημοπράτησης των έργων σε δύο φάσεις, δηλαδή της κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών κατά την πρώτη φάση, ώστε να ελεγχθούν εγκαίρως, και της κατάθεσης των οικονομικών προσφορών σε δεύτερη φάση.

Με δυο λόγια, ο ΣΑΤΕ ζητά πρόβλεψη διατάξεων στο νόμο, ώστε για ένα προσωρινό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους να εφαρμοστεί η δημοπράτηση των έργων σε δύο διακριτές φάσεις, ρύθμιση που δίνει ικανοποιητική λύση στο θεσμικό απαιτούμενο της άμεσης έναρξης της ηλεκτρονικής δημοπράτησης των έργων, έως ότου οι υπηρεσίες του Δημοσίου οργανωθούν προκειμένου να γίνει εφικτή η ηλεκτρονική δημοπράτηση σε μια φάση.

Κατά τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνει ο ΣΑΤΕ, αφενός διασφαλίζεται επιπλέον και η διαφάνεια, και αφετέρου επιταχύνεται η ανάδειξη αναδόχου, αφού θα ελαχιστοποιηθούν οι ενστάσεις, με τελικό αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή δημόσιων έργων, άρα της ταχύτερης διασποράς των θετικών πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στο σύνολο της οικονομίας.

Μπάμπης Σαββίδης

Σχόλια