Ειδήσεις

Εξετάσεις οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 756/07-01-2015 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη  Ηρακλείου προκηρύσσονται εξετάσεις για την απόκτηση-ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.  

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 30/01/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθυνθούν στις σχολές, στις οποίες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να συμπεριληφθούν στις αναλυτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στην υπηρεσία μας, μέχρι 28/01/2015 για να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις».

Σχόλια