Ειδήσεις

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας, διαδικτυακά

Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ., που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης της Πράξης http://diasindesi.gr/. Στην ίδια διαδικτυακή ιστοσελίδα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που η ειδικότητά κάποιου ενδιαφερόμενου δεν υπάρχει στην ηλεκτρονική αίτηση, απευθυνεται παράκληση τηλεφωνικής επικοινωνίας με το παράρτημα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ της περιφέρειας Κρήτης (2810 343616      και inekriti@otenet.gr ). Στα ίδιο τηλέφωνο και στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μπορούν να επικοινωνούν όσοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, περαιτέρω διευκρινήσεις ή βοήθεια στη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

Η Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Σχόλια