Ειδήσεις

Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης σε όλη την Ευρώπη

Έναν αναλυτικό συγκριτικό πίνακα των τιμών λιανικής του πετρελαίου θέρμανσης στα κράτη της Ε.Ε. παρουσίασε σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), συγκρίνοντάς τις τιμές με την πορεία αυτών του αργού πετρελαίου brent σε διάστημα ενός έτους.

Από τον πίνακα προκύπτει ότι η μείωση των τιμών στην Ελλάδα (-23,6%) ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ε.Ε. (-22,1%), ενώ στην Κύπρο η μείωση έφτασε το 15%. Βεβαίως η ΠΟΠΕΚ παραλείπει να εξηγήσει ότι ένα σημαντικό μέρος της μείωσης δεν προήλθε από τη διεθνή μείωση των τιμών πετρελαίου αλλά από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 30%, που κατέβασε την τιμή ήδη από το Σεπτέμβρη στο 1,15 από το 1,27 που είχε φτάσει πέρυσι. Με άλλα λόγια, η μείωση κινείται στην πραγματικότητα περίπου στο 13% και όχι στο 23%.  

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζει η Λιθουανία (-25,21%) και τη μικρότερη η Σλοβενία (-6%) στα κράτη της Ευρώπης. Αμετάβλητη παρέμεινε η τιμή στη Σλοβακία, ενώ αντιθέτως στην Ολλανδία και τη Μάλτα αυξήθηκε (3 και 1% αντίστοιχα).

                                                                        ΤΙΜΕΣ  BRENT

15/12/2013  ΒΡΕΝΤ

15/12/2014  ΒΡΕΝΤ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

110,47

61,06

-44,7%

                                                               ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

                                                                ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε

15/12/2013

15/12/2014

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ 2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

%

ΑΥΣΤΡΙΑ

0,929

0,728

129

-22%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

0,819

0,687

45

-16,6

ΚΡΟΑΤΙΑ

0,894

0,705

61

-22%

ΔΑΝΙΑ

1,545

1,384

125

-10,3%

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

1,067

0,865

115

-19%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

0,854

0,658

123

-23%

ΚΥΠΡΟΣ

1,017

0,862

93

-15%

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

1,051

0,734

130

-30%

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

0,755

0,586

264

-22%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

1,291

1,117

76

-13,5%

ΙΤΑΛΙΑ

1,416

1,243

101

-12,5%

ΙΣΠΑΝΙΑ

0,902

0,727

94

-19,5%

ΒΕΛΓΙΟ

0,827

0,656

120

-20,7%

ΣΟΥΗΔΙΑ

1,340

1,089

126

-19%

ΕΛΛΑΔΑ

1,279

0,977

74

-23,6%

ΤΣΕΧΙΑ

0,901

0,727

82

-19,4%

ΕΣΘΟΝΙΑ

1,008

0,843

71

-16,5%

ΓΑΛΛΙΑ

0,908

0,736

107

-19%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

1,429

1,215

65

-15%

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

0,809

0,606

69

-25,1%

ΜΑΛΤΑ

1,020

1,050

84

+3%

ΟΛΑΝΔΙΑ

1,016

1,029

132

+1%

ΠΟΛΩΝΙΑ

0,889

0,740

66

-16,5%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1,167

1,065

53

-9%

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

-

-

74

-

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

1,015

0,951

82

-6%

ΑΓΓΛΙΑ

0,799

0,648

107

-19%

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ Ε.Ε

0,951

0,741

-

-22,1%

Σχόλια