Ειδήσεις

17,3 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕΠ στην Παγκρήτια Τράπεζα

Ποσό ύψους 17,3 εκατ. ευρώ πιστώθηκε στην Παγκρήτια Τράπεζα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 22 επενδυτικών σχεδίων και κεφαλαίων κίνησης μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, κυρίως στην περιφέρεια Κρήτης.

Οι επενδύσεις συνολικού ύψους 22,2 εκατ. ευρώ βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, δημιουργούν 56 νέες θέσεις εργασίας και καλύπτουν τους τομείς του τουρισμού, της γεωργίας-τροφίμων και των υπηρεσιών.

Σύμφωνα και με τους υπευθύνους της τράπεζας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτή την περίοδο η Παγκρήτια Συνεταιριστική σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση.

Σχόλια