Ειδήσεις

Με 11 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου

Με 11 συνολικά θέματα συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου.

Μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν είναι η έγκριση του ετήσιου προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κισσάμου για το έτος 2015, η έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Κισσάμου, η έγκριση Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Κισσάμου με την Περιφέρεια Κρήτης και τη ΔΕΔΙΣΑ και η αποχώρηση του Δήμου Κισσάμου από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Καθορισμός τρόπου διαγωνισμού για το έργο "Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου"

2. Ανάκληση της υπ. αρ. 39/2014 απόφασης Δημ. Συμβουλίου.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου "Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Τ.Κ. Σηρικαρίου"

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού για εναρμόνιση της ομάδας εσόδων 1.

6. Αποχώρηση του Δήμου Κισσάμου από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.

7. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Κισσάμου.

8. Έγκριση ετήσιου προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Κισσάμου έτους 2015.

9. Πληρωμή σε χρήμα δικαιούχων φρέσκου γάλακτος για τα χρονικά διαστήματα ετών 2011, 2012, 2013 τα οποία δεν καταβλήθηκαν.

10. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με Περιφέρεια Κρήτης για Τεχνική Συνεργασία-Υποστήριξη σε έργα και μελέτες του Δήμου Κισσάμου.

11. Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων για: 1. Ενίσχυση μηχανισμού καθαριότητας Δήμου και 2. Τελική διάθεση των οικιακών στερεών αποβλήτων Δήμου με ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε ΟΤΑ έτους 2015.

Σχόλια