Ειδήσεις

Οι πινακίδες δεν είναι για εκτόνωση

Τελικά είδηση για σχόλιο δεν πρέπει να είναι οι πινακίδες που έχουν πέσει στόχος βαρβάρων-βανδάλων, αλλά εκείνες που έχουν καταφέρει να γλιτώσουν.

Και οι οποίες είναι ελάχιστες, με την τύχη τους να μην κρατάει για πολύ. Καθότι κάποιοι φαίνεται ότι το έχουν κάνει τάμα να διαλύουν τα πάντα, όπως και όποτε μπορούν. Σαν τον Νέρωνα. «Γαία πυρί μειχθήτω». Και όποιος αντέξει. Αν αντέξει.

Σχόλια