Ειδήσεις

Ενημέρωση ζητά η Σύμπραξη Πολιτών για τα απορρίμματα

Η Σύμπραξη Ενεργών Πολιτών του Δήμου Χερσονήσου σε συνέχεια της στάσης της και της αποχώρησής της από τη συνεδρίαση του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμβρίου, με σημερινό της αίτημα ζήτησε από τη δημοτική Αρχή εξηγήσεις σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης των μελετών που αφορούν την αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων στο Δήμο, καθώς και του καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων. Σύμφωνα με τη Σύμπραξη Ενεργών Πολιτών του Δήμου Χερσονήσου, «οι αδιαφανείς και ουσιαστικά εξωθεσμικές διαδικασίες που ακολουθούνται δεν μπορούν και δε θα γίνουν αποδεκτές, καθώς είναι αντίθετες προς το συμφέρων του δημότη και του τόπου μας».

Με αίτησή την οποία απέστειλε στον δήμαρχο κ. Ι. Μαστοράκη και τον αντιδήμαρχο κ. Σ. Κατσαμποξάκη, με θέμα: "Ενημέρωση σχετικά με τη σύνταξη μελετών", ζητά ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ειδικότερα, αναφέρει:

«Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. (αρ. απόφασης 15701/2013 ΦΕΚ 3113 Β΄/09-12-13, άρθρο 11), σε συνδυασμό με το Ν. 3316/2005 και το αρθ. 209 του Ν. 3463/2006, συνέταξε ή όχι σχετικές μελέτες που να αφορούν στα υπ' αριθ. 8, 9, και 10 θέματα της ημερήσιας διάταξης της 24ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2014, που αφορούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων αλλά και τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω μελέτες δεν συντάχθηκαν, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τους λόγους που η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, δεν προχώρησε στην σύνταξη αυτών και βάση ποιων διατάξεων νόμων.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, αλλά και της στενότητας των χρονικών περιθωρίων, παρακαλούμε άμεσα τις ενέργειές σας προκείμενου το θέμα να έχει την δέουσα έκβαση επ' ωφελεία του Δήμου μας.

Η δημοτική ομάδα της "Σύμπραξης Ενεργών Πολιτών Δήμου Χερσονήσου":

Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Σμυρνάκης Νικόλαος, Χειράκακης Γεώργιος, Δανελάκης Γεώργιος, Μπάτσης Δημήτριος, Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Ανυφαντάκης Εμμανουήλ, Γαράκη Μαρία, Σέγκος Ιωάννης».             

Σχόλια