Ειδήσεις

Έως τις 31/12 η επανεγγραφή εξαγωγέων τροφίμων στις ΗΠΑ

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων που ήδη εξάγουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ (σύμφωνα με τους κανονισμούς εμπορίας τροφίμων) πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή τους (δήλωση καταχώρισης του εργοστασίου παραγωγής - Food Facility Registration) έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρική της Περιφέρειας Κρήτης.

Η αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ (FDA) έχει εκδώσει τρία έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για διετή ανανέωση εγγραφής.

Αυτά τα έγγραφα καθοδήγησης αναφέρονται παρακάτω από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης:

1. The Guidance for Industry: What You Need to Know About the Registration of Food Facilities - Small Entity Compliance Guide

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/u

cm331957.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery

2. The Guidance for Industry: Questions and Answers Regarding Food Facility Registration

(Fifth Edition)

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/u

cm331959.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery

3. The Guidance for Industry: Necessity of the Use of Food Product Categories in Food Facility

Registration

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/u

cm324778.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Για τη διαδικασία εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφτούν την παρακάτω ιστοσελίδα:

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FoodFacilityRegistration/default.htm?source=govdeli

very&utm_medium=email&utm_source=govdelivery

Τέλος, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής παρακαλεί «οι επιχειρήσεις που εξάγουν ήδη προϊόντα τους στις Η.Π.Α. να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες».

Σχόλια