Ειδήσεις

Πρόγραμμα παρακολούθησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (ΔΙΚΑΜΑΣ/CIHEAM), και η Διεύθυνση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Πιλοτικό πρόγραμμα μακροχρόνιας παρακολούθησης αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο νομό Χανίων και αξιολόγηση των φυσικών πληθυσμών τους".

Το έργο, που είναι διάρκειας 36 μηνών, εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)-Eιδική Γραμματεία Δασών/Πράσινο Ταμείο, Άξονας Προτεραιότητας 6 "Εφαρμοσμένη Έρευνα", χρηματοδοτικού προγράμματος "Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2014".

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός μοντέλου διαχείρισης των αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο νομό Χανίων, με σκοπό τη βιώσιμη αξιοποίησή τους. Κατά την υλοποίηση του έργου, θα εκτιμηθεί και θα αξιολογηθεί η υπάρχουσα κατάσταση από τη συλλογή έως και την εκμετάλλευση-εμπορία των αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών. Συγχρόνως, δε, θα εφαρμοστεί πιλοτικό πρόγραμμα μακροχρόνιας παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης και διαχείρισης των φυσικών πληθυσμών τους.  

Η έρευνα θα επικεντρωθεί κυρίως σε τέσσερα είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών: Origanum vulgare subsp.hirtum (ρίγανη), Salvia fruticosa (φασκόμηλο), Sideritis syriaca subsp.syriaca (μαλοτήρα), και Origanum microphyllum (κρητική μαντζουράνα).

Επιπλέον, το έργο φιλοδοξεί να αποτυπώσει το βαθμό παρέμβασης των κατοίκων και των θεσμικών φορέων στη διατήρηση ή μη των υπό εξέταση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στις περιοχές παρακολούθησης και να σχεδιάσει πολιτικές βελτίωσης όσον αφορά τη διαχείρισή τους, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους.

Σχόλια