Ειδήσεις

Η Λαϊκή Συσπείρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης

Ως «εργαλείο "δημοκρατικής" επίφασης και λαϊκής "συναίνεσης" στις αντιλαϊκές αποφάσεις της δημοτικής Αρχής» χαρακτηρίζει την Επιτροπή Διαβούλευσης που συστάθηκε στη χθεσινή (Δευτέρα 22/12/2014) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου η Λαϊκή Συσπείρωση, η οποία όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της «δε "νομιμοποιεί" τη λειτουργία τέτοιου οργάνου με τη συμμετοχή της, γι' αυτό και καταψήφισε τη συγκρότησή της».

«Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου», επισημαίνει η δημοτική παράταξη, «αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης, με βάση το άρθρο 76 του Ν. 3852/10 για τον "Καλλικράτη". Η επιτροπή αυτή "αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας (αναφέρονται μόνο ενδεικτικά) και δημότες"».

«Πρόκειται», όπως αναφέρει η Λαϊκή Συσπείρωση, «για ένα γνωμοδοτικό όργανο που θεσμοθετείται για να αποτελέσει φενάκη για τη δήθεν συμμετοχή των δημοτών και των εκπροσώπων των φορέων στη διοίκηση του Δήμου. Καμιά ουσιαστική αρμοδιότητα και καμία σχέση δεν έχει με την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα στον τόπο δουλειάς και κατοικίας τους. Δημιουργούν την ψευδαίσθηση συμμετοχής σε ουσιαστικές διαδικασίες, ενώ πρόκειται για μηχανισμό χειραγώγησης με συγκεκριμένο αντιδραστικό χαρακτήρα και κατεύθυνση με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η αναφορά και μόνο γενικά και αόριστα σε "εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών" ή των "εθελοντών ή ΜΚΟ ή των εργοδοτικών οργανώσεων και του λεγόμενου Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.)" φανερώνει ότι η επιτροπή αυτή χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση και τους δήμους ως εργαλείο "δημοκρατικής" επίφασης και λαϊκής "συναίνεσης" στις αντιλαϊκές αποφάσεις της δημοτικής Αρχής. Γι' αυτό άλλωστε βάζουν και την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για να έχουν την επίτευξη ευρύτερων συγκλίσεων.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των "διαβουλεύσεων" σε κάθε επίπεδο είναι γνωστά. Μετά από "διαβούλευση" καταργήθηκαν πλήθος κατακτήσεων των εργαζομένων (8ωρο, σταθερή εργασία, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα κ.ά.) και πέρασαν σκληρά αντιλαϊκά μέτρα (πετσόκομμα μισθών και συντάξεων, ελαστικές σχέσεις εργασίας, αυξήσεις ορίων συνταξιοδότησης κ.ά.).

Με βάση τα παραπάνω, η Λαϊκή Συσπείρωση δε "νομιμοποιεί" τη λειτουργία τέτοιου οργάνου με τη συμμετοχή της, γι' αυτό και καταψήφισε τη συγκρότησή της.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Συντυχάκης Μανώλης και Κασαπάκης Μιχάλης».

Σχόλια