Ειδήσεις

Η επιστολή παραίτησης του Κ.Φαρσάρη από το Επιμελητήριο

Την πλήρη διαφωνία του με τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η διοίκηση του Επιμελητηρίου και την οικονομική πολιτική της γενικότερα, εκφράζει στην επιστολή παραίτησης του ο οικονομικός επόπτης Κων/νος Φαρσάρης.

Για την παραίτηση τόσο του κ. Φαρσάρη όσο και του οικονομικού επόπτη του ΚΕΚ κ. Τσικνάκη, είχαμε γράψει χθες, δημοσίευμα που προκάλεσε και την αντίδραση του προέδρου του Επιμελητηρίου.

Το κείμενο της παραίτησης του κ. Φαρσάρη έχει ως εξής:

"Προς: Πρόεδρο Δ.Σ Επιμελητήριου Ηράκλειου κ. Αλιφιερακη Εμμ.   

K.  Πρόεδρε ,

Πριν από τρία χρόνια ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να αλλάξουμε το επιμελητηριακό κατεστημένο σε διαδικασίες  διοίκησης  και λειτουργιάς του επιμελητήριου. Παράλληλα , στοχεύσαμε να δημιουργήσουμε ανταποδοτικές υπηρεσίες που θα έκαναν το θεσμό βιώσιμο με δεδομένη την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των συνδρόμων.

Σήμερα , λόγω  της οικονομικής συγκυρίας οι επιχειρήσεις  λειτουργούν στα όρια της βιωσιμότητας.  Είναι εξαιρετικά παράδοξο να ζητάμε συνδρομές (αφού πλέον δεν είναι υποχρεωτικές )  και άλλες μορφές «τελών»  από τις επιχειρήσεις ,  προσφέροντας τους μόνο γραφειοκρατικές υπηρεσίες.  Με ευθύνη όλων μας,  ο στόχος της δημιουργίας ανταποδοτικών υπηρεσιών  δεν επιτεύχθηκε με αποτέλεσμα τα έσοδα  από ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τα μέλη να είναι μηδενικά .  

Κατά την προσωπική μου  άποψη ο φετινός προϋπολογισμός θα έπρεπε να είναι διαφορετικός ως προς τη δομή των εξόδων με δεδομένη τη αβεβαιότητα πρόβλεψης των εσόδων του οργανισμού. Παρά τις επίμονες  προσπάθειες μου , δεν κατάφερα να συμμετέχω στη  διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού  ενώ είχα ουσιαστικές διαφορές. Ως εκ τούτου , αδυνατώ να εποπτεύσω την υλοποίηση ενός προϋπολογισμού στον οποίο διαφωνώ στη φιλοσοφία του και σε επιμέρους οικονομικά στοιχεία.  Κατά συνέπεια είμαι υποχρεωμένος να  σας υποβάλλω την παραίτηση μου από τη Δ.Ε. και από τη θέση του οικονομικού επόπτη. Η παραίτηση μου  είναι οριστική και αμετάκλητη.  Ευχαριστώ εσάς προσωπικά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπο μου.

Θα συνεχίσω ως μέλος του Δ.Σ προσπαθώντας να συμβάλλω στην αναβάθμιση της λειτουργίας του επιμελητηριακού θεσμού.

Ηράκλειο 15/12/2014

           Με τιμή,

Κων/νος  Μ. Φαρσάρης "

Σχόλια