Ειδήσεις

Ανάσα στα ερασιτεχνικά σωματεία μέσω τροπολογίας

Εγκρίθηκε η τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στον υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Ανδριανό να χρηματοδοτεί απευθείας τα σωματεία, εάν η αρμόδια Ομοσπονδία δεν είναι φορολογικά ενήμερη, μετά από συνεργασία του βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη με τον υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Τασούλα και τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου κ. Νίκο Τζώρτζογλου.

Η τροπολογία με γενικό αριθμό 2291 και ειδικό 260 που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας", και έχει τον τίτλο "Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 2725/199" προβλέπει ότι, «σε περίπτωση που αθλητική Ομοσπονδία δεν είναι φορολογικά ενήμερη, η κατανομή επιχορηγήσεων της παρούσης παραγράφου σε αθλητικά σωματεία και ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο άθλησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό υπουργού».

Η εν λόγω τροπολογία έρχεται να δώσει λύση στον κίνδυνο να μη λάβουν τα ερασιτεχνικά σωματεία της επικράτειας συνολική επιχορήγηση 1.434.100 ευρώ που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση 27961/2-9-2014, προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, λόγω του ότι η ΕΠΟ δεν είναι φορολογικά ενήμερη.

Σχόλια