Ειδήσεις

"Ασφυκτιά" οικονομικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και η κοινωνία οφείλεται να γνωρίζουν την "ασφυξία" στην οποία περιέρχεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και των προφανών συνεπειών της με ευθύνη και απόφαση του ελληνικού κράτους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο ενέκρινε σήμερα τον προϋπολογισμό έτους 2015 του Ιδρύματος αναγνωρίζοντας την αγωνιώδη προσπάθεια της Πρυτανείας να εξασφαλίσει στοιχειωδώς την τρέχουσα ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, «η έγκριση του προϋπολογισμού 2015 υπόκειται, ωστόσο, στη διαπίστωση ότι η Πολιτεία περιορίζει κατ' εξακολούθηση, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τη δημόσια χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα να διακυβεύεται πλέον η δυνατότητά του να συνεχίσει να επιτελεί την αποστολή του, όχι μόνο με τα κριτήρια ποιότητας που το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει θέσει και έχει υπηρετήσει αδιάλειπτα μέχρι σήμερα, αλλά και με όρους βασικής επιβίωσης ενός πανεπιστημιακού οργανισμού.

Συγκεκριμένα, μετά από μείωση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά 27,7% από το 2012 ως το 2014, τα διαθέσιμα κρατικά κονδύλια για το έτος 2015 μειώνονται εκ νέου, κατά 17,15% σε σχέση με το έτος 2014.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2015, ακόμα και μετά από σοβαρή μείωση των κονδυλίων για την έρευνα και την εκπαίδευση, βασίζεται σε παραδοχές που προεξοφλούν είτε την προς τα πάνω αναθεώρηση του προϋπολογισμού εντός της χρήσεως 2015, είτε την άρση, εντός της ιδίας χρήσεως, αυθαίρετων δημοσιονομικών περιορισμών, και ειδικότερα της υποχρέωσης πλεονάσματος 9% επί του συνόλου των προϋπολογιζομένων δαπανών.

Συνεπώς, παρά την έγκριση του προϋπολογισμού, η οποία προϋποτίθεται για την έναρξη της δημόσιας χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου, το Συμβούλιο εκτιμά ότι επί του παρόντος δεν εξασφαλίζεται η ομαλή και αρμόζουσα ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος.

Τόσο η ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και η κοινωνία οφείλεται να τελούν σε γνώση της οικονομικής ασφυξίας στην οποία περιέρχεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και των προφανών συνεπειών της με ευθύνη και απόφαση του ελληνικού κράτους».

Σχόλια