Ειδήσεις

Προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών Ειδικής Αγωγής

Την πρόσληψη 37 προσωρινών αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 και ΠΕ04.01.50, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3", του Ε.Π. και "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Επισημαίνεται ότι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Ως εκ τούτου, λόγω της ανωτέρω οριζόμενης ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας, οι διατάξεις της παρ. 17.α του αρ. 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118Α') περί κυρώσεων στην περίπτωση μη ανάληψης/παραίτησης αναπληρωτών, ισχύουν από την επομένη.

Ο αριθμός των προσλαμβανομένων ανέρχεται σε 37 και για την Κρήτη οι θέσεις αφορούν σε 2 για το Ηράκλειο, 3 για τα Χανιά και 4 για το Ρέθυμνο.

Για τον πίνακα των ονομάτων πατήστε εδώ

Σχόλια