Ειδήσεις

Λ. Αυγενάκης: "Απόδοση εισφορών από ΙΚΑ για την κοινωφελή"

Την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, προκειμένου το ΙΚΑ να προχωρήσει στην εφαρμογή του νόμου και να αποδώσει τις εισφορές στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για τους απασχολούμενους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση.

Όπως αναφέρει, το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα" προέβλεπε ακόμα και για τους μηχανικούς ασφάλιση στο ΙΚΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν. 4255/2014 "Ασφάλιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας" ορίζεται ότι «η παρ. 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται από της ισχύος της ως ακολούθως: "6. Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-Ε.Τ.Ε.Α., με εξαίρεση ωφελούμενους, ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. Οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί για την ασφάλιση των ωφελούμενων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α. αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση"».

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Αυγενάκης, «πρακτικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 ( ΦΕΚ Α 89/11.4.2014), οι ήδη καταβληθείσες εισφορές στο ΙΚΑ πρέπει να αποδοθούν στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Παρά την ψήφιση όμως του παραπάνω νόμου το θέμα εξακολουθεί να εκκρεμεί επειδή το ΙΚΑ, παρά το ότι γνωρίζει την ύπαρξη του νόμου, περιμένει να λάβει μία ερμηνευτική εγκύκλιο για το πώς θα τον εφαρμόσει στην πράξη».

Τέλος, ο Ηρακλειώτης βουλευτής ζητά να προχωρήσει άμεσα η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου προκειμένου το ΙΚΑ να προχωρήσει στην εφαρμογή του νόμου και να αποδώσει τις εισφορές στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.

Σχόλια