Ειδήσεις

Απολογισμός της Πρωτοβουλίας Ηρακλείου ενάντια στα χημικά

Τον οικονομικό απολογισμό των δράσεών της έδωσε στη δημοσιότητα η Πρωτοβουλία Ηρακλείου κατά της "εξουδετέρωσης" των χημικών όπλων της Συρίας στην κλειστή θάλασσα της Μεσογείου.

Στη σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζονται τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε, τους τελευταίους μήνες οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και στη νότια Ιταλία, αρκετές σημαντικές δράσεις για το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της εν πλω "εξουδετέρωσης" των χημικών όπλων της Συρίας στη κλειστή θάλασσα της Μεσογείου δυτικά της Κρήτης και νότια της Ιταλίας.

Σε όλες αυτές τις δράσεις, η Πρωτοβουλία Ηρακλείου κατά της "εξουδετέρωσης" των χημικών της Συρίας στη Μεσόγειο θεωρεί ότι είχε σημαντικότατη συνεισφορά η συμβολή της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών ΜΜΕ, που ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη για την επιτυχία όλων αυτών των δράσεων.

Με την ευκαιρία αυτή παρατίθενται συνοπτικά τα μέχρι σήμερα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν τη δύσκολη σημερινή περίοδο, για την ενίσχυση των κρίσιμων αυτών δράσεων, καθώς και το αδιάθετο υπόλοιπο για το οποίο -μετά την εκδίκαση των προσφυγών που κατατέθηκαν, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στον ΟΗΕ περί μη εφαρμογής της σύμβασης Aarhus (αναμένεται να εκδικαστεί κατά το μήνα Δεκέμβριο) και στο Διεθνές Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (αναμένεται να εκδικαστεί αρχές του 2015)- θα υπάρξει ενημέρωση όσον αφορά τη διάθεσή του».

ΕΙΣΡΟΕΣ

ΠΟΣΟ(€)

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΟΣΟ(€)

Οικονομική ενίσχυση από φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες κ.λπ.

3.197

Ενοικίαση, ασφάλιση, μεταφορά και λιμενικά τέλη σκαφών

3.025

Οικονομική ενίσχυση από εταιρείες, επιχειρήσεις κ.λπ.

3.200

Καύσιμα σκαφών

4.180

Οικονομική ενίσχυση από συναυλία και λοιπές δραστηριότητες

5.415

Εξοπλισμός, υλικά σκαφών και λοιπός εξοπλισμός

915

Οικονομική ενίσχυση από μεμονωμένους αλληλέγγυους

213

Τρόφιμα-φαγητά πέραν των δωρεάν χορηγηθέντων

415

Φωτογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις

300

Διάφορα, απρόβλεπτα

115

ΣΥΝΟΛΟ

12.025

ΣΥΝΟΛΟ

8.950

ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

3.075

Σχόλια